„Chtějí jednat o krátkodobých záborech, ale já chci řešit to dlouhodobé, tedy to, co už se teď děje,“ říká na adresu ŘSD Robert Hofman, jednatel společnosti Poline, která hospodaří na polích od Nebovid, přes Polepy až k Pašince. „Chceme náhradu za zničené porosty. Z ploch, které jsou dnes skryté kvůli archeologickému průzkumu, jsme za čtrnáct dnů mohli sklízet,“ povzdechl si. „Nabízím jednání, smírčí cestu, ale stále žádná reakce,“ dodal.
ŘSD ústy Romana Kluzáka uvádí, že předstihový archeologický průzkum byl zahájen výhradně na pozemcích vykoupených ŘSD ČR. „Trvalý zábor byl řádně vytyčen a zhotovitel a archeologové byli informováni, že vstup na jiné pozemky není možný. Zemědělci jsou informováni, že pokud byl zčiněn vstup na jiné pozemky a byla způsobena škoda, potom mají plochu zaměřit a škodu vyčíslit. Současně je nutné doložit smluvní vztah s vlastníkem pozemku o užívání. K dnešnímu dni nebyly žádné škody s doklady zemědělci předloženy ani stavbě, ani archeologickému ústavu, ani ŘSD ČR,“ uvedl Roman Kluzák s tím, že ze strany ŘSD, pokud došlo ke vstupu na pozemky mimo pozemky ve vlastnictví ŘSD ČR, není možné tyto škody hradit, protože je musí uhradit ten subjekt, který škodu způsobil.
„Vloni začátkem srpna byli všichni známí uživatelé polností informováni, že stavba bude zahájena v březnu 2008 a že výsadbu plodin na plochách trvalých záborů (pozemků ve vlastnictví ŘSD ČR) je nutné přizpůsobit tomuto termínu tak, aby jim nevznikly škody na úrodě,“ dodal.