Obchvat stále nemý vyřešené všechny vlastnické vztahy. Karel Kostiha ze Štítar, jemuž kolem oken obchvat povede, naznačil, že původní posudky jeho majetku nebyly vyhovující a budou se dělat další dva. „Pak dáme vlastní návrh od svého znalce,“ uvedl v souvislosti s dotčeným majetkem, který výstavbou obchvatu silně ztrácí na hodnotě.
Kostihovi, kteří jsou členy sdružení Štítary, od začátku prosazují, že by se na kompenzacích za znehodnocený majetek občanů mělo podílet i město. To však tento krok už před více než rokem zamítlo. Nyní proběhlo další jednání, po němž starosta Jiří Buřič naznačil, že do vyvlastňovacího řízení patrně vstoupí město. „Shodli jsme se, že pokud se město bude podílet na pokrytí požadavků manželů Kostihových, přizpůsobí se zákonu v tom směru, že nebudou dále znepříjemňovat vyvlastňovací řízení,“ řekl s tím, že to hodnotí jako posun v přípravě obchvatu. Nyní má město tři měsíce na to, aby připravilo návrh řešení.