Plný sál obyvatel, které trápí dopravní situace ve městě, se sešel v Obecním domě na schůzce pořádané občanským sdružením Kolín – náš domov. Příchozí zhlédli videoprojekci vypovídající o budoucí trase obchvatu. Film připravilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), na jehož přítomné zástupce padaly otázky, které by se nejčastěji daly shrnout do dotazu „Kdy?“ Kdy se začne stavět, jak dlouho ještě může trvat příprava, co ji může zbrzdit?. „Původní územní rozhodnutí bylo letos na jaře prodloužené do 7. března 2009,“ informoval Karel Přibyl s tím, že zahájení stavby lze předpokládat v březnu 2008.

Co se týče majetkové přípravy, řeší nyní ŘSD směny pozemků s majiteli, kteří nechtějí prodat, ale získat jiné plochy, na nichž by mohli dál hospodařit. Zbývá dokončit proces získání pozemků od těch, kde dosud nedošlo k dohodě ani o směně ani o kupní ceně.

ŘSD již vyčerpalo veškeré možnosti, zbyl poslední, choulostivý krok – vyvlastnění. To se týká překvapivě zhruba třiceti vlastníků a spoluvlastníků. A právě vyvlastňovací řízení, které, jak potvrdil starosta Jiří Buřič, už řeší stavební úřad, může přípravu zdržet řádu měsíců.

Pozitivum: peníze na stavbu jsou

Na pozemkovou přípravu již ŘSD uvolnilo letos 51 milionů korun, příští rok počítá se zhruba 22 miliony. Pozitivní zprávou, kterou ŘSD na schůzce veřejně potvrdilo, je, že na obchvat jsou peníze. Toho času běží zadávací řízení na dodavatele stavby, což je další krok k zahájení výstavby, ovšem i ten může trvat déle, než by si příznivci obchvatu přáli. Známý je případ, kdy se vleklo dva a půl roku.

Do doby výstavby obchvatu tíží Kolíňáky dopravní situace na průtahu. „Kamiony jsou přetížené, proč se častěji neváží?“ byla jedna z otázek, jež zazněly z řad občanů. „Jediné vhodné místo pro vážení je při vjezdu do města poblíž čerpací stanice Agip. Váží se dvakrát až čtyřikrát ročně,“ shrnul vedoucí odboru dopravy Jiří Jeřábek s tím, že jeho odbor apeluje na Centrum služeb pro silniční dopravu, aby se kamiony vážily častěji, protože jejich nadváha trápí nejen průtah, ale třeba i Veltrubskou ulici.

Postih nedojde tam, kam by měl

Zdeněk Mečíř z ŘSD zároveň připomněl, že postih za přetížené vozidlo dost často padá na hlavu řidiče, tedy toho, kdo za to nenese vinu, a k vlastnímu provozovateli dopravy dojde málokdy.