„Termín uvedení do předčasného užívání je stále platný k 31. 12. 2012. V tomto 
termínu bude  do provozu uveden celý obchvat Kolína a před vydáním kolaudačního souhlasu (předpoklad k 30.6.2013) budou v provozu ověřeny vlastnosti protihlukových opatření," upřesnila mluvčí.

V současné době se podle jejích slov již žádné komplikace na stavbě nevyskytují. Geologicky nestabilní podloží v lokalitě na Šťáralce, kde dělala problémy spodní voda, se podařilo sanovat.

„Přesto na Šťáralce stále probíhá měření sedání násypů, ze kterého vyplývá, že přijatá sanační opatření byla zvolena správně a k sedání zemních těles již nedochází," doplnila Nina Ledvinová.

Na stavbě obchvatu Kolína už jsou hotové obrusné asfaltové vrstvy,  instaluje  se svislé a vodorovné dopravní značení, provádí se úpravy svahování.

Momentálně se montují protihlukové stěny na  mostě přes Štítarské údolí. „Provádí se také montáž protihlukových stěn vlevo v kilometru 1,000 – 1,480, technická rekultivace dočasných záborů a další dokončovací stavební práce," dodala mluvčí .