Po zimní přestávce se rozjíždí stavební činnost, hlavní nástup prací se očekává v dubnu. Ačkoli na jednom konci budoucího obchvatu Kolína už můžeme vidět pracovní stroje a první součásti budoucí silnice, na opačném se stále ještě řeší vyvlastnění pozemků.

Nyní zůstává otázkou, jak celý proces ovlivní úmrtí Bohuslava Lisky, jednoho z posledních majitelů, kteří odmítali náhrady za svůj vyvlastněný majetek.

„Musíme nyní počkat na výsledek dědického řízení, na stanovisko notáře. Pokud bude jediným přímým dědicem paní Lísková, povedeme řízení nadále s ní,“ uvedla Martina Vápeníková, mluvčí ředitelství silnic a dálnic jakožto investora stavby.

„Je to rozhodně smutná záležitost, která veškerá jednání poznamená. S pietou je to o určitém čase, kdy bude třeba počkat, jak se budou věci vyvíjet v souvislosti s majetkovým řízením,“ komentoval starosta Jiří Buřič.