Buldozery na budoucí trase obchvatu Kolína vzbuzují v nejednom z náhodných kolemjdoucích domněnku, že těžká technika už buduje vlastní silnici. Zatím jde ale „jen“ o archeologický průzkum, který vlastní stavbě musí předcházet.
Že jde o práce skutečně rozsáhlé, potvrzuje i vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Jedná se o největší archeologickou akci v jeho dějinách. Koncem dubna Archeologický ústav vyhlásil veřejnou soutěž na subdodavatele na archeologické vykopávkové práce při akci obchvat Kolína, firmy se mohou hlásit do 16. května.
Hned po začátku prací se však objevily problémy. Buldozery a vedle nich zemědělci. Jedni skrývají zeminu pro archeologický výzkum, druzí ošetřují zaseté plodiny. Tedy tam, kde se zatím buldozery nečinily. Zemědělci volají, že mají právo sklidit si úrodu. Ředitelství silnic a dálnic namítá, že všechny rolníky obeslalo a na zahájení archeologického průzkumu předem upozornilo. „Ničí nám úrodu. Škody mohou jít do statisíců,“ hněvá se Robert Hofman, jednatel zemědělské společnosti Poline, která hospodaří na pronajatých pozemcích, po nichž obchvat povede. „Jsme jen dodavateli investora,“ říká Jana Maříková – Kubková z Archeologického ústavu. „Nikde jsme nepochybili,“ hájí se ústy Karla Přibyla ŘSD.
Po uveřejnění prvních informací o problémech při archeologickém výzkumu se na webu Kolínského deníku objevila diskuze čtenářů. „Jak archeologové vědí, že u Kolína něco najdou? Kdo průzkum platí, kolik bude stát?“ ptají se.
Hlavním investorem je Ředitelství silnic a dálnic, které práce archeologů hradí. Odhad sumy, na kterou průzkum vyjde, je 30 milionů korun.
Okolí Kolína patří k oblastem s velmi hustým pravěkým a středověkých osídlením. Například na základě leteckého průzkumu archeologové v terénu identifikovali 11 poloh s archeologickými nálezy. Zahrnují několik pravěkých sídlišť, jedno nově identifikované pravěké hradiště a nejméně jedno pohřebiště. Skrývka prozatím odhalila část pravěkého kultovního objektu (rondelu) z období neolitu se čtyřmi koncentrickými příkopy, z nichž největší má 200 m v průměru. Kolem rondelu se nachází pravěké sídliště.