„Rozhodně nejsem žádný odpůrce obchvatu, ale to, co se děje, si mi nelíbí,“ líčí své pocity Robert Hofman, jednatel zemědělské společnosti Poline, která hospodaří na pronajatých pozemcích, po nichž obchvat povede. „Najednou se nám na nich objevily buldozery a přitom s námi nikdo nejednal. Už od podzimu Ředitelství silnic a dálnic argumentujeme, že máme právo si sklidit úrodu, dle zákona č.139/2002 Sb. O pozemkových úpravách. Ještě v únoru jsem se byl informovat, jestli už je stavební povolení. Nebylo a není,“ říká s tím, že dnes mu vlastně archeologický ústav vstupuje na pozemky, hrne zeminu v celém záběru budoucího ochvatu a nikdo nemluví o náhradách škod, které mohou jít do statisíců. „Likvidují nám úrodu, dělají škody, kde se jim zlíbí. Máme tam vyjeté koleje, buldozery jezdí i mimo trasu obchvatu. Kvůli skrývce se navíc absolutně nedostaneme na další pozemky. Ten tankodrom prostě zemědělskou technikou nepřejedete,“ dodává. Hodlá se bránit zákonnými prostředky. „Volal jsem všude možně, ale jeden to hází na druhého. A do dnešního dne se nikdo neozval. Jezdíme s postřikovači kolem kolíků a nevíme, jestli právě to, co jsme dnes pohnojili, zítra nerozhrnou buldozery,“ povzdechl si.

Jana Maříková – Kubková z Archeologického ústavu podotkla, že podobné problémy ji velmi mrzí, nicméně její instituce jen pouze dodavatelem ŘSD. „Začali jsme včas, abychom jim nezdržovali stavbu. Nemůžeme ale, i když bychom z historického hlediska mnohdy rádi, překračovat plochu danou projektem,“ dodala.

ŘSD ústy Karla Přibyla deklaruje, že nikde nepochybilo. „Vloni po sklizni jsme všechny hospodařící zemědělce, jichž se to týkalo, na doručenku obeslali a upozornili, že v březnu začínáme a že pokud zasejí, hrozí poškození plodin. Zároveň jsme pozemky vytyčili kolíky. Ovšem někdo je vytrhal, asi aby se mu po poli lépe pohybovalo a neničil si techniku,“ popsal Karel Přibyl. Archeologický průzkum bude podle předběžného sdělení archeologického stavu trvat tři až osm měsíců, neboť se jedná o předběžně zaměřených 11 lokalit. „Pohybujeme se pouze po pozemcích, které nám patří. Pokud by vznikly škody jinde, budou uhrazeny prostřednictvím zástupců archeologického ústavu případně zhotovitele stavby. S panem Hofmanem jsem osobně jednal už několikrát,“ dodal Karel Přibyl.

Klíčovým okamžikem problému je možná fakt, že archeologický průzkum nepotřebuje stavební povolení, stačí ohlášení. Má jedinou podmínku. Do roka musí začít vlastní stavba. Pokud by nezačala, musí investor vše uvést do původního stavu.