Celá přestavba je částečně hrazena z Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje. Dotace ve výši 180 000 korun pomáhá k rekonstrukci dvou částí hlavního vodovodního řadu.

„Dále se připojovalo sedm domovních přípojek, další nás čekají.  Výměna byla nezbytná, protože opravovaný úsek byl velmi poruchový," řekla starostka obce Romana Jarošová.

„Trubka byla zřejmě vadná již z výroby, často praskala a bylo na ní hodně oprav, proto jsme se rozhodli pro výměnu. Čeká nás ještě jeden úsek, který je na tom obdobně. Pak už snad bude vše relativně v pořádku," dodala.

Práce budou probíhat celé léto. Podle ideálního scénáře by měly skončit do září.

„Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by termín neměl být dodržen," uvedla nučická starostka. 

Celá akce se ale neobešla bez drobných omezení. „Přestavba se prozatím dotkla šesti rodin, které jsme dopředu informovali o jednodenním přerušení dodávky vody.  Žádné jiné problémy nenastaly, lidé potřebu oprav chápou" potvrdila starostka.

Modernizace vodovodního řádu však není jedinou akcí, která Nučice momentálně zaměstnává. Změny se týkají i místní mateřské školy.

Po loňském zateplení fasády a rekonstrukci celé kuchyně přišlo na řadu vybavení kuchyně a přeměna ložnice na druhou třídu.

„Abychom mohli zažádat o navýšení kapacity mateřinky i jídelny," dodává Romana Jarošová.  K Nučicím se totiž přidala další vesnice, která má zájem nučickou školku využívat pro své děti. Celkem zajíždí do Nučic děti z pěti okolních obcí. Obce částečně přispívají jak na provozní náklady, tak na vznik nové třídy a nákup moderních přístrojů do kuchyně, jako je multifunkční pánev, kuchyňský robot, škrabka na brambory nebo stolečky a židličky.

Nyní se čeká už jen na vyjádření kraje o navýšení kapacity, zápis změny do rejstříku škol a z jednotřídní Mateřské školy Kuřátka Nučice bude dvoutřídní  s kapacitou 38 dětí.

Autor: Barbora Valášková