Vadim Petrov v TPCA pracuje od listopadu 2006 na místě koordinátora. Podílel se na zavádění nového benefitového programu, tzv. Z– konta, náborových aktivitách a projektech vnitřní i vnější komunikace. „Úkolem Vadima Petrova jako generálního manažera bude rozvíjet lidské zdroje, stabilizovat je a zvýšit počet zaměstnanců z regionu. Vyhlásili jsme heslo Zapouštíme kořeny a máme tím na mysli etablování TPCA v regionu, v rámci ČR i ve vztahu k partnerům z autoprůmyslu. Vadim Petrov je zkušený odborník a věříme, že bude pro naši společnost cenným přínosem,“ řekl prezident TPCA Yasuhiro Takahashi.

„TPCA je mladá a dynamická automobilka se zázemím špičkové technologie i silných mateřských společností, které deklarují zájem nejen na momentální produktivitě, ale i na tom, aby TPCA prosperovala v horizontu 30 – 40 let. K tomu je nutné najít si své místo v českém prostředí, v průmyslu i srůst s regionem. Chceme přesvědčit lidi z Kolínska, že není nutné odjíždět za kariérou do Prahy, ale že se jim nabízí skvělá příležitost doma. S tím souvisí také spolupráce se školami na všech úrovních, což je jednou z podmínek dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti. Už na úrovni základních škol je třeba zvýšit zájem o technické obory a profese. Chceme dobré zaměstnance udržet a nabídnout jim odbornou i osobní perspektivu,“ říká Vadim Petrov.