Každý Středočech v loňském roce vytřídil devětadvacet kilogramů odpadu, z toho téměř 10 kg plastů. Problém je s odpadem, který nepatří do odpadkových košů. Například mobilní telefony jsou elektrospotřebičem, který lidí nejčastěji vyměňují.

Ochranu životního prostředí, pomoc slabozrakým i možnost si zasoutěžit v sobě zahrnuje nová kampaň, která chce chce více rozšířit povědomí o možnostech ekologické likvidace starých mobilních telefonů a zároveň podpořit Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých. Ta v rámci kampaně obdrží veřejností zaslané mobily, které budou dosud funkční.

„Mobilní telefon je pro nevidomé či slabozraké občany často jedinou komunikační pomůckou v běžném životě i v krizových situacích. Proto by bylo škoda nevyužít přístrojů, které už původním majitelům nepřipadají dostatečně moderní, ale jiným mohou ještě plnohodnotně pomoci ulehčit každodenní život,“ vysvětlil záměry charitativní stránky kampaně Milan Tomík z organizační agentury FI Konsult.

Sběr starých mobilních telefonů bude organizován formou návratných obálek, které by v těchto dnech mělo do svých schránek obdržet přes osmdesát tisíc domácností. Lidé své vysloužené mobilní přístroje budou moci vložit do obálky s ochranou bublinkovou výplní, kterou pošlou zpět na uvedenou adresu. Nic je to stát nebude.

Všechny takto sebrané mobilní telefony se budou testovat. Ty, které budou moci ještě posloužit, budou věnovány na pomoc nevidomým a slabozrakým, ostatní budou rozebrány a jejich komponenty recyklovány či ekologicky zlikvidovány. „V dnešní době už umíme dále upotřebit až osmdesát procent hmotnosti telefonu. Plasty, které tvoří skoro polovinu přístroje, lze zpracovat jako druhotnou surovinu, kovy se pak využijí v hutích,“ uvedl Jan Vrba z kolektivního systému Asekol, který se sběrem a zajištěním recyklace elektrospotřebičů zabývá.

Navíc každý, kdo při odesílání starého mobilu vyplní soutěžní kupón, zařadí se do slosování o zajímavé ceny. Za starý mobil může vyhrát nový přístroj nebo také navigaci GPS, nabíjecí kredit či bezdrátová sluchátka. Akce je součástí středočeské kampaně na podporu třídění a recyklace odpadu.