Nově zvolená rada Středočeského kraje v úterý rozhodla o odvolání představenstev nemocnic akciových společností kraje. Dále rozhodla o odvolání členů dozorčích rad, kteří byli krajem ustanoveni. Poté rada zvolila nové představenstvo nemocnic akciových společností. Předsedou představenstva nemocnice a.s. v Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi, Benešově a Příbrami se stal Aleš Buriánek – nestraník, advokát. Dnes nově zvolené představenstvo rozhodlo o odebrání kompetencí současným ředitelům nemocnic a řízením nemocnice v Kolíně pověřilo chirurga Petra Chudomela.

„Dostal jsem nabídku a přijal,“ nezastíral Petr Chudomel, že jmenování pro něj nebylo překvapením. Jako první krok chce uklidnit situaci v nemocnici, která je podle jeho slov dosti rozjitřená a plná nervozity. „Za jeden z nejpalčivějších problémů považuji stav středního zdravotního personálu. Sestry nám odchází do lukrativnějších zaměstnání, tomu lze předejít jen finančním stimulem a dobrou pracovní atmosférou,“ dodal.
Proč se rada kraje k výměně managementu nemocnic rozhodla?

1. Bez výměny managementu by nově zvolená rada nemohla zrealizovat zrušení poplatků v krajských nemocnicích od 1. ledna 2009, neboť současná vedení jsou úzce navázána na ODS a neumožnila by splnit předvolební slib ČSSD. Odvolaná vedení středočeských nemocnic jsou úzce provázána s ODS - např. poslanci Cabrnoch a Plašil, bratr poslance Cabrnocha, poradce Bendla a prominentní člen ODS Rubáš, Ing. Petrik - úzce svázaný s MUDr. Hellerovou (ODS) - náměstkyně ministra Julínka.

2. Bývalá vedení středočeských nemocnic realizovala celou řadu privatizací či pronájmů majetků těchto nemocnic, které nová rada hodnotí jako nevýhodná pro Kraj. Jde o prodeje celých celků nemovitostí, které patřily pod krajské nemocnice a.s.. Dále jde o pronájmy lukrativních provozů uvnitř vlastních nemocnic (dialýzy, angiolinky, NMR…)

3. Nová rada Kraje má i výhrady k personální politice odvolaných ředitelů nemocnic, kteří často a bezdůvodně odvolávali odborníky - primáře, či jich řadu donutili opustit nemocnice. Též mzdová politika vůči sestrám a mladším lékařům je neuspokojivá, což se podepisuje na zvýšeném počtu odchodů zdravotnického personálu.

4. Nová rada Kraje má i vážné pochybnosti o správném využití miliardových investic, které zásadně zadluží Kraj i jednotlivé nemocnice na celá desetiletí.

5. V rámci přístupu k realizaci jednotlivých investičních akcí vadí novému vedení Kraje i necitlivý přístup - např. v nemocnici v Kladně došlo k vykácení velkého množství vzrostlých stromů a má se zbořit i historicky cenná budova, což hraničí s kulturním barbarstvím.

6. Odvolaná vedení nemocnic nesou osobní zodpovědnost za zrušené zubní pohotovosti a za redukci lékařských a lékárenských pohotovostních služeb, což je v zásadním rozporu s programem ČSSD.

V neposlední řadě upozorňujeme, že Petr Bendl odvolal všech 16 ředitelů krajských nemocnic v okamžiku, kdy stát převedl tyto nemocnice na Středočeský kraj, tudíž ODS nemá sama žádné právo kritizovat postup nově zvolené rady.

Odvolaný ředitel Luděk Rubáš v úterý uvedl, že o žádných personálních krocích není on ani ostatní členové představenstva a dozorčí rady kolínské nemocnice informováni jinak než z médií. Pro Kolínský deník se dále vyjádřil: „Kdykoliv v minulosti došlo k nějakému jednání valné hromady, byl jsem k němu jako předseda představenstva spolu s předsedou DR přizván. Nyní se to nestalo. Konkrétní důvody odvolání, pokud k němu skutečně došlo, neznám.
Rozumím právu vlastníka provést personální změny ve svých firmách, ale normálně se to děje civilizovanou cestou.
Sám jsem v minulosti opakovaně musel někomu říct, že nejsem s jeho prací spokojen a že s ním dál nepočítám. Dal jsem mu možnost se k tomu vyjádřit a za jeho práci, pokud bylo za co, jsem poděkoval. Způsob, který zvolilo nové vedení kraje spíš připomíná zásah revolučních brigád.
To nic nemění na tom, že na devastaci toho, co jsem v minulosti prosazoval, se podílet nechci.

Současně jsem se dočetl, že zřejmě odpoledne po zvolení nového hejtmana vznikl koncern středočeských nemocnic. Nové představenstvo konkrétně dr. Rathem dosazený dr. Buriánek se stal předsedou představenstva všech pěti oblastních nemocnic a bude zřejmě řídit celé středočeské zdravotnictví z jednoho místa.
Koncepce přijatá zastupitelstvem kraje v roce po dlouhé diskusi se starosty a zdravotními pojišťovnami v roce 2004 počítá se samostatným fungováním oblastních nemocnic. Pokud vím, nebyla koncepce nikým zrušena a kraj tak zjevně postupuje proti zásadám schváleným svým zastupitelstvem. Nový hejtman hned první den působení ve funkci dotáhl do cíle svůj dlouhodobě avizovaný plán zrušit středočeské nemocnice a nahradit je pražskou (pražskými). Samozřejmě je to varianta řešení, ale je otázka, zda by o tom neměli vědět občané a spolurozhodovat zastupitelé.
Několik let připravovaná koncepce středočeského zdravotnictví je v troskách. Přes noc bylo rozhodnuto o spojení krajských nemocnic, na rozhodnuté se nepodílelo ani zastupitelstvo, neproběhla elementární debata ve veřejnosti. Nyní prostě jakýsi JUDr. Buriánek spojil středočeské nemocnice do jednoho „koncernu“.
Obecné řeči o špatném vedení nemocnice zásadně odmítám. Nemocnici můj tým oddlužil a zmodernizoval. To vidí každý, kdo ji zná. Nyní hospodaří vyrovnaně.
Výroky o lukrativním pronájmu dialýzy a dalších oborů považuji za trapné. Ostatně: v době kdy byl dr. Rath ministrem a zastupoval státní nemocnice, došlo v několika z nich z důvodů zlepšení kvality péče k takovým pronájmům v několika z nich, nikomu to nevadilo a samozřejmě nikdo za to nebyl odvolán.


Na názor jsme se zeptali i starosty Kolína Jiřího Buřiče. „Neočekávám, že by tento mocensky učiněný krok měl v tuto chvíli něco významně znamenat pro Kolín. Jsem přesvědčen, že systém ve zdravotnictví nastavený v kolínské nemocnici i celém středočeském kraji je funkční, a bude jen na novém managementu a zřizovateli, jak tuto službu bude nadále poskytovat. Netajím se ale tím, že je to typická ukázka politiky sociální demokracie, přece jen kdyby těmto lidem šlo o potřeby občanů a města, nepochybně by pan hejtman alespoň malý dotaz vznesl na starostu sídelního města, což se doposud nestalo,“ řekl.