„Kolínská nemocnice, respektive její bývalý ředitel Luděk Rubáš, ještě před naším nástupem na kraj podepsala velmi nevýhodný dodatek ke smlouvě s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou,“ předeslal hejtman David Rath.

„Své nástupce tímto dodatkem zavázal k tomu, že dostanou méně peněz za ambulantní činnosti. Je to hrubá chyba, která kolínskou nemocnici může stát až 12 milionů korun. Nyní o tom s pojišťovnou velmi intenzívně vyjednáváme, protože to bereme jako velký faul, možná jakousi pomstu ze záhrobí, kdy ředitel těsně před svým odvoláním z funkce podepíše smlouvu, která je výhodná pro pojišťovnu a velmi ekonomicky nevýhodná pro kolínskou nemocnici,“ komentoval David Rath s tím, že tyto peníze samozřejmě nemocnice okamžitě schází.

„Zde bývalý ředitel udělal podraz na celou nemocnici a její pacienty, protože je připravil o tak velké peníze,“ soudí hejtman.

Do doby podpisu dodatku podle jeho slov měla kolínská nemocnice své ambulance hrazené určitým historickým paušálem, který zohledňoval fakt, že do nemocnice přichází pacienti s těžšími chorobami. „Většina pacientů s lehčími nemocemi chodí za svými praktickými lékaři či ambulantními specialisty, ale jde-li o vážnější, komplikovanou chorobu, většinou jsou pacienti v péči nemocničních lékařů a jejich specializovaných ambulancí. To znamená, že sem chodí podstatně dražší pacienti. A bývalý ředitel úplně nesmyslně podepsal s pojišťovnou dodatek, že pojišťovna bude tyto nemocniční ambulance platit jako běžnou ambulanci kdekoli jinde, kam dochází pacienti s nekomplikovanými chorobami, jejichž léčba je podstatně levnější. Přitom kolínská nemocnice pro celý region slouží jako významné zdravotnické zařízení, kde se soustřeďují právě těžší pacienti,“ uvedl David Rath

Vratka ve výši více než 12 milionů, které by z konta Oblastní nemocnice Kolín měly putovat zpět do kasy Všeobecné zdravotní pojišťovny, rozhodně není podle bývalého ředitele Luďka Rubáše vinou bývalého vedení kolínské nemocnice.

“Smlouvy na pilotní projekt úhrady ambulantní zdravotní péče byly pro kolínskou nemocnici jednoznačně výhodné. V roce 2008 je podepsalo nové vedení nemocnice jmenované Dr. Rathem. Jejich vyjednání však trvalo téměř dva roky a zasloužili se o něj jeho předchůdci. Znamenalo ještě v roce 2008 vysoký doplatek pro nemocnici ve výši zhruba padesáti milionů korun, které využilo nové vedení jmenované Dr. Rathem ke zvýšení platů zaměstnanců,“ uvedl Luděk Rubáš s tím, že jde o pilotní projekt, od kterého je možné kdykoliv v jeho průběhu odstoupit. Rovněž je podle Luďka Rubáše možné jednat se zadavatelem – VZP – o zmírnění dopadů, kdyby měly být nepříznivé.

“Smlouvy na výkonový způsob úhrady pro nemocniční ambulance je považován obecně za velmi výhodný a pro desítky nemocnic je nedosažitelným cílem. Jestliže je smlouva v současnosti pro Oblastní nemocnici Kolín nevýhodná, je to způsobeno chybnou strategií, kterou nemocnice po nástupu Dr. Ratha přijala. Smlouva počítá s průměrným výkonem ambulantní péče nemocnice. Pokud za nemocnici platí regulační poplatky kraj, přichází sem stovky pacientů, kteří by se normálně léčili u svých praktických lékařů a specialistů, ale zde by museli za péči v hodnotě desítek tisíců korun zaplatit třicet korun poplatku. Tím se péče nemocnice enormně prodraží a pak může být pro ni nevýhodná,“ říká Luděk Rubáš.

„Tím, kdo tuto situaci způsobil, není rozhodně bývalé vedení nemocnice, ale současná nehospodárná a hloupá zdravotní politika doktora Ratha. Na jeho nakupování voličských hlasů tak doplatí nejen kolínská nemocnice,“ uzavřel.