Kdo nejvíc bude mít do těchto záležitostí co mluvit, je nový středočeský hejtman David Rath. „Nemocnice v Kolíně bude určitě dále rekonstruována a modernizována. V této chvíli však nedokážu říci, zda dle návrhů bývalého vedení nemocnice, či návrhy budou modifikovány,“ předeslal. „Naším cílem je investovat finanční prostředky co nejefektivněji tak, aby sloužily lidem. Má zkušenost s managementy z ODS je velmi negativní - často velikášské investice bez valného efektu. Nejde mi o to utratit v krátkém čase co nejvíce peněz za jakékoliv investice. Jde mi o to mít moderní, příjemné, ale velmi
efektivní nemocnice se spokojeným a špičkovým zdravotnickým personálem a spokojenými pacienty,“ dodal.

Jeho stranický kolega, krajský radní Karel Molnár připomíná, že stávající projekty nemocnice se musí posoudit. „Budou-li efektivní a jsou-li na ně například prostředky z evropské unie, proč je nerealizovat,“ říká s tím, že zkrátka přijde na řadu právní a ekonomický audit, aby se zjistila výhodnost výběrových řízení a zakázek. „Výběrová řízení do konce roku jsou pozastavena,“ poznamenal.

Odvolaný ředitel Luděk Rubáš soudí, že těžko odhadovat, jaký bude další vývoj. „Za normálních okolností by nové vedení pokračovalo tam, kde minulé skončilo. Největší obavy vyvolává rozhodnutí personálně spojit vedení všech oblastních nemocnic Středočeského kraje a vytvořit koncern. Ani to nemusí být zásadně chyba, když se podaří udržet silnou pozici středočeských nemocnic. V minulosti však dal současný hejtman opakovaně najevo, že středočeské nemocnice nejsou potřebné a Praha je snadno nahradí. Naposledy, když jako ministr zdravotnictví odkládal výběrová řízení a podpis smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v roce 2006,“ říká. Podle jeho slov, kdyby se nové vedení řízené z Prahy rozhodlo zastavit dosavadní vývoj nemocnice a vrátit ji do socialismu, je pro to vybaveno dostatečnými pravomocemi. „Jen pro připomenutí: zavedení tabulkových platů, nulová odpovědnost za ekonomický výsledek, rovnostářství, odmítavý vztah k pacientům, snaha nijak se nevymykat. Všichni si to pamatujeme. Doufám, že tak daleko to nepůjde,“ uvedl.

Europoslanec Milan Cabrnoch (ODS) doplnil, že nové vedení kraje a s ním i nové vedení nemocnice dostává do začátku kompletně připravené investiční akce a není žádný důvod, aby je nerealizovalo. Na realizaci projektu gerontocentra jsou podle jeho slov zajištěny prostředky v rozměru 30 milionů korun z evropských fondů cestou Regionálního operačního programu ROP Střední Čechy, smlouva je podepsána. „Přestavba očního oddělení naváže na gerontocentrum jako druhá etapa, jde o stejnou budovu. Stejně tak jsou zajištěny prostředky z programu ROP na projekt „Endoskopie bez utrpení“, který spočívá především ve vybavení endoskopického centra moderními přístroji. Zde se jedná o objem 10 milionů korun a i zde je smlouva na čerpání evropských prostředků podepsána. Lůžkový pavilon operačních oborů má zajištěné financování prostřednictvím úvěru téměř 180 milionů korun. Úvěr si bere nemocnice v Kolíně a Středočeský kraj tento úvěr garantuje. Smlouva o úvěru i garance kraje je podepsána. Pochopitelně by mohlo nové vedení nemocnice připravené projekty zpochybnit nebo dokonce zastavit. Byla by to ale neomluvitelná chyba. Pokračování rozvoje nemocnice je prioritou a je v zájmu všech zaměstnanců a pacientů,“ uzavřel.