Na konferenci se sjelo přes padesát účastníků z řad lékařů, ředitelů oblastních, městských nemocnic i soukromých zařízení. Na programu konference je například privatizace nemocnic, zdravotnická reforma, vícezdrojové financování investic ve zdravotnictví, informační systém nemocnic a řešení regulačních poplatků v rámci něho či sdílení zdravotních informací a legislativa. Účastníci si zároveň v pátek prohlédnou novou chloubu kolínské nemocnice – centrální operační sály.