Oblastní nemocnice Kolín pravidelně již několik let pořádá odborné konference jak pro vlastní zdravotnický personál, tak pro kolegy zokolního regionu. Běhen setkání zdravotníci získávají nové informace a zároveň si vyměňují cenné zkušeností zpraxe. Poslední konferencí, kterou kolínská nemocnice uspořádala, bylo přednáškové odpoledne zaměřené na diabetologii a hojení ran. V kolínském Kině 99 se sešlo na tři sta zdravotních sester zkolínské nemocnice a ze zdravotnických zařízení v okolí. Ve velkém sále se konaly přednáškyzaměřené na problematiky diabetologie pod záštitou lékařů a sester interního oddělení Oblastní nemocnice Kolín, v malém sále pak přednášky zabývající se problematikou hojení ran pod záštitou vedoucích pracovníků zdravotnických firem. „Předpokládám, že další konferenci bychom uspořádali zhruba začátkem příštího roku. Zvažujeme téma onkochirurgie,“ nastínil primář chirurgického oddělení Jaromír Šimša.