Soutěžilo se v přidané disciplíně, jejíž náplň je zcela v režii pořadatele. Tentokrát se zdařilo uspět družstvům mužů a žen z Němčic. Hlavní soutěží byl požární útok s mírně upravenými pravidly a na dotykové terče. Každé družstvo mělo dva pokusy. Soutěžilo se ve třech kategoriích s těmito výsledky:
Kategorie dětí: 1. Ovčáry - čas 39,34 a 2. Dománovice - čas 47,39 vteřiny

Kategorie ženy 7 družstev - Na medaile dosáhly 1. Němčice 27.62, 2. Ovčáry A 28,18 a 3.Tři Dvory B 29.25. Další místa: Tři Dvory A , Radovesnice II, Dománovice a Lžovice.

„V kategorii mužů z 9 družstev na medaile dosáhly Němčice s časem 21,00 , 2. Hlavečník 25,53 a 3. Ovčáry B 26,39 vteřiny a na dalších místech se umístily Ovčáry A, Radovesnice II, Lžovice, Libice n.., Býchory A a B,“ upřesnilrozhodčíVáclav Zatloukal.

Při slavnostním vyhodnocení byli především členové Polabské hasičské ligy pozváni na další soutěžní kolo ligy 28. srpna do Býchor a na 14. srpna na pouťovou akci v Němčicích, kde také do programu přispěje němčický skoroobyvatel, známý Petr Vondráček . Poté se uskutečnil nácvik plaveckého volného stylu v nádrži na vodu. Nácvik prováděli někteří členové ze skupiny pořadatelů a některé úspěšné osoby ze závodnických řad.

"Bylo oznámeno, k naší potěše, že se nikdo vody nebál, ač se všichni proměnili spíše ve vodníky a voda jim kapala nejen ze šosů,“ usmíval se rozhodčí.