Zarostlý a zapáchající muž v roztrhaném oblečení žebravě natahuje pravici před kolemjdoucími lidmi v nádražní hale. „Šéfe, nemáš korunu?“ dotazuje se procházejících lidí kolem něj. Taková je realita na kolínském nádraží. „Bezdomovci jsou velice dotěrní. Žebrají a otravují slušné občany. Pak si za několik uspořených korun koupí pivo nebo láhev nějaké lihoviny,“ popisuje Anna Veselá. A jak vedení kolínského nádraží situaci s bezdomovci řeší? „Spolupracujeme s městskou policií. Vždy, když zavoláme, přijedou a bezdomovce s nádražní haly vyvedou,“ popisuje Jitka Černá, přednostka osobní stanice v Kolíně. Kolínská městská policie má dokonce na nádraží umístěné kamery. Podle slov Černé je velkým problémem ze strany bezdomovců otravování, žebrání a znečišťování okolí. „Doslova nakálejí, kde si zamanou. Po jednom bezdomovci v minulosti dokonce lezli červi,“ doplnila Černá. Přes den na nádraží fungují informátoři, kteří dozorují na nástupištích a ti bezdomovce nejdříve vykáží ústně. Pokud však neuposlechnou, přijde na řadu telefonát strážníkům. Problémy však nastanou v nočních hodinách. „To jsou na nádraží pouze pokladní. Ty však prostory pokladny nemohou za žádných okolností opustit, ikdyž je bezdomovci otravují,“ upřesnila přednostka.

V budoucnu nastoupí ochranka

„Do budoucna plánujeme najmout si vlastní ochranku. Myšlenka vlastního hlídání vznikla přibližně v květnu. Vše záleží na výběrovém řízení a na dohodě se správcem regionálních budov. Doufám, že ochranka bude co nejdříve,“ vylíčila Černá. Ochranka by v budoucnu měla nádraží hlídat v době od 20 hodiny do šesti do rána. V současné době se na nádraží v Kolíně nacházejí tři bezdomovci. „Vždy někdo přibude a zároveň někdo odejde. Jsou to ale vesměs jedni a ti samí,“ řekla Černá. Mimo bezdomovců se v okolí kolínského nádraží pohybuje také pětičlenná skupina narkomanů se psy. „Ti psi lítají po nádražní hale a dělají neplechu,“ podotkla Černá. Velký příliv lidí bez přístřeší se naskytl v době, kdy se nádraží v Praze začalo uzavírat.
Migrace lidí bez přístřeší
„Kolín je první zastávka z Prahy, pokud jedou bezdomovci rychlíkem. Koupí si nejlevnější jízdné, které platí do druhého dne do šesti hodin. Takže někam přicestují, na nádraží stráví den a ráno jedou nazpět,“ objasnila migraci Jitka Černá s tím, že pokud mají platnou jízdenku, je problematické bezdomovce vykázat z prostor nádraží.

V noci je na hodinu zavřeno

Kolínské nádraží se v době mezi 1.40 hodin a 2.40 hodin uzavírá. „V této době bezdomovce mnohokrát i s asistencí policie vyvedeme z nádraží. Nastanou ale i situace, kdy mají poslední vlaky zpoždění nebo nastanou jiné mimořádné případy a zavírací doba se změní,“ řekla Jitka Černá.