Výsledkem úprav jak na zastávce, tak na hlavním nádraží bude vyšší komfort jak co do rychlosti průjezdu vlaků, tak také co do možnosti bezbariérového přístupu. Všechna nástupiště hlavního nádraží budou bezbariérová stejně jako zastávka, kde vyrostly už i piloty pro novou lávku.