„Rodina Urbanova byla v Kolíně velice váženou rodinou, která po roce 1968 přesídlila do Švýcarska a zanechala po sobě poměrně velkou sbírku, například současné umění té doby. Podařilo se objevit čtyři obrazy, které se posléze dostaly do muzea,“ předeslala vedoucí odboru kultury a památkové péče Středočeského kraje Klára Zubíková. K objevení obrazů a překonání mnoha administrativních překážek značně přispěl svým úsilím rodinný přítel, Kolíňák Ivan Pokorný.

Rada kraje nyní odsouhlasila smlouvu, na jejímž základě se obrazy vrátily zpět původním majitelům. K uzavření dohody došlo podle zákona o mimosoudních rehabilitacích s restituentkou Hanou Urbanovou. Za přítomnosti radních Středočeského kraje Václava Beneše a Karla Molnára byly obrazy vydány Karlu Medřickému, zástupci restituentky.

„Jednalo se o pastel Ludmily Hynkové - Bobkové Dítě s jablkem, barevnou akvatintu Karla Oberthora Zátiší s ovocem a dva obrazy Anny Kloubkové - Schrutzové Zátiší s květinami a ovocem a Zátiší s kyticí tulipánů a narcisů,“ upřesnila Iveta Königsmarková z regionálního muzea.

„Předání proběhlo bezproblémově, v přátelské atmosféře a ještě všichni přítomní byli provedeni muzeem“, komentoval Karel Medřický, který zhruba třetinu roku tráví v Čechách.

Podle znaleckých posudků se nejedná o díla s vysokou historickou či uměleckou hodnotu, jejich cena byla vyčíslena na částku kolem pěti tisíc korun, ale jak uvedl hejtman David Rath, pro rodinu mají velkou rodinou hodnotu.

Hana Urbanová dnes žije v plném zdraví ve Švýcarsku (brzy oslaví své 90. narozeniny) a do rukou se jí po několika desítkách let dostává obraz, na němž je portrétovaná právě její dcera, když jí byly zhruba tři roky. Obě dámy měly z navrácení díla velkou radost, přestože se jedná jen o zlomek z celé sbírky, většina ostatních děl a uměleckých předmětů často i vysoké hodnoty zmizela rukou totalitního režimu navždy.