„Přijati by měli být právě strážníci, kteří budou vykonávat činnost okrskáře, tzn. jakéhosi styčného důstojníka, který by měl mapovat jednotlivé části Kolína v denních hodinách a být i na telefonu. Obyvatelé dané lokality by měli znát číslo jeho mobilního telefonu, měli by mít možnost zavolat mu v případě zjištění nějaké nekalosti,“ shrnul starosta Vít Rakušan.

Nové posily pro městskou policii jsou podle něj nutností, protože v současném personálním stavu by MP okrskovou činnost jednoznačně nezvládla.
„A strážníky samozřejmě musíme přijmout nikoli až od ledna příštího roku, kdy by koncepce měla začít fungovat, ale dříve, protože je potřeba je patřičně proškolit,“ dodal. S jejich nástupem se tedy počítá letos na podzim.