„Patřím k motoristům, takže podporuji obousměrný provoz,“ řekl starosta Jiří Buřič. Jak hlasoval, ale neprozradil. Místostarosta Roman Pekárek na rovinu řekl, že hlasovat proti opětovnému zobousměrnění. „Dva a půl roku fungoval jednosměrný provoz a nikdo si nestěžoval. To znamená, že se osvědčil. Je tu klid pro cyklisty, chodce, mámy s kočárky. Dřív jsem si taky myslel, že kvůli dopravě jsou potřeba oba směry, ale doprava nejsou jen auta,“ odůvodnil. Radní Karel Sova se vyjádřil při obousměrný provoz, ale hlasování ponechal pod rouškou jakožto tajné. Jakub Plašil se k problematice nevyjádřil vůbec s tím, že svůj názor vyjádřil hlasováním. Naopak jeho bratr Ondřej Plašil byl otevřený. „Hlasoval jsem proti zobousměrnění,“ uvedl. „Když byl starý most dočasně otevřen v obou směrech, všichni si zkracovali cestu doprava kolem Savoje a ničili pěší zónou i náměstí. Je to o lidské neukázněnosti. Máme tu nový most dálničního typu, začíná se na obchvatu,“ vysvětlil svůj názor. Podobné pohnutky měl i Václav Navrátil, byť své hlasování neodtajnil. „Když byl most otevřený i ze Zálabí, jezdilo se do Tesca památkovou zónou. Je na zvážení, zda dopravu pustit na most, který je už de facto architektonickou památkou. Navíc když jedou dvě auta proti sobě, má se tam skutečně cyklista co vejít, hrozí zranění. Dále jde také o tom, že řada motoristů Kolínem jen projíždí. Nejde jen o Zálabáky, i dalším, i třeba mě jednosměrka komplikuje život, vím,“ řekl s tím, že při rozhodování a hlasování nebyl sám, kdo byl na vážkách. Dopravní studie, o niž se radnice opírá a která mimo jiné zjednosměrnění starého mostu navrhla, podle Václava Navrátila v dalších několika lokalitách dopravě pomohla. Připomněl také, že v bývalé Helladě a Tatře vzniknou nákupní centra, takže Zálabáci nebudou muset za všemi nákupy do centra. Jiřina Veselá se netajila s tím, že hlasovala pro zobousměrnění. „Pomohlo by to dopravě v Kolíně. Myslím, že odvedení dopravy z centra není argument pro jednosměrný provoz. I z nového mostu lidé odbočují do města,“ dodala. Eva Matějková byla proti zobousměrnění. „Hlavně kvůli cyklistům. V létě jsem tudy jezdila na kole a je to skutečně nebezpečné místo. I když jako řidiči mi jednosměrka také vadí,“ řekla.