Za zvuků Dvořákova larga a hlasu svatobartolomějských zvonů zazněla i jména dalších, kteří položili život v boji s nacismem. Příležitosti pietního aktu, na nějž se sjela řada významných osobností, využili i skauti, aby Jaroslavě Karbanové, neteři Václava Morávka, jednoho ze zakladatelů skautingu v Kolíně, předali skautskou Medaili díků. Pietní akt následně pokračoval v Lošanech, rodišti Josefa Mašína.