Z principu jsem proti rozprodávání majetku města a příštím generacím zastupitelů nechat jen dluhy. Takto si veřejný zájem nepředstavuji. Ale poslední zastupitelstvo města Kolín rozhodlo prodat firmě AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. z Prahy tři čtvrtiny podílu v TSMK.

Už na jeho začátku jsem upozornil na porušení zákona o obcích. Starosta města Kolína Jiří Buřič (ODS) svolal zasedání až 17 dní po zákonné lhůtě. Důvod byl jasný. Dostatečný počet zastupitelů pro odsouhlasení prodeje obchodního podílu v TSMK. I když zákon nezná sankci, vyzval jsem poslance Ondřeje Plašila (ODS), aby v tomto směru projevil zákonodárnou iniciativu. Odpovědí bylo ticho a skloněné hlavy. Tento začátek – kšeft je kšeft a zákon nám nevadí – uvodil celou atmosféru zasedání.

O prodeji podílu v TSMK bylo rozhodnuto už před třemi roky tehdejším zastupitelstvem. Však si také bývalí radní (exstarosta, senátor) přišli pohlídat jak dopadne důležité druhé kolo. Komu?!

Celkový dluh města je skoro jedna miliarda korun. Tento dluh po novém roce přeroste v důsledku splátek směnek, úvěru 1 miliardy (cca 1,143 miliardy korun). Pokud se město rozhodlo prodat, ať tedy prodá v otevřené obchodní veřejné soutěži, do které se přihlásí všechny společnosti podnikající v odpadovém hospodářství. A nejvyšší nabídka dostane prodávaný podíl. „Hledáme partnera, nikoli nejvyšší nabídku,“ argumentoval Ondřej Plašil.

Ale partnerem města jsou především občané, jejich peněženky jsou, nebo by měly být, pro zastupitele veřejným zájmem a ne zájem cizí firmy s nabídkou o 20 – 40 milionů korun nižší než jsou ochotny dát jiné obchodní společnosti. Veřejný zájem a ne dohoda klubů ODS, nezávislých (teď už po hlasování závislých) a evropských demokratů na kolínské radnici by měl být rozhodující! Proč se vypařila z hlav zastupitelů za ODS jejich modlitba „Peníze jsou až na prvním místě“?

Smlouva mezi městem a TSMK umožňuje dvakrát navýšit cenu, jednou o inflaci, do které se započítává nárůst cen energií a PHM a zvlášť znovu nárůst cen energií a PHM! Navrhl jsem, aby o textu této smlouvy i smlouvy s AVE CZ s. r. o. rozhodovalo zastupitelstvo města a ne radní. Ne! Není zájem.

Opoziční ČSSD se nelíbí zejména cena za podíl v TSMK, která je příliš nízká. Rada města zvýhodnila vybraný podnikatelský subjekt, což je podle evropského práva nedovolená veřejná podpora. Proto zvážíme podání stížnosti k Evropské komisi. Pokud by stížnost byla vyřízena pozitivně, vrací se celá situace do právního stavu před podpisem smlouvy. A na to byli zástupci AVE CZ upozorněni.

A co nato kolínská veřejnost? Přijde říct svůj názor na příští zasedání Zastupitelstva města, které se koná 26. listopadu? Setkávám se s projevy sympatizujícími s chováním opozice i s nepublikovatelnými výrazy na adresu kolínských radních.