Je určena všem obcím o minimální velikosti obce s rozšířenou působností (tedy obce III. typu). Město, které v říjnu 2008 převezme putovní žezlo a titul Město stromů, vybere odborná porota v červnu. Osvětová kampaň s ústředním motivem stromů bude zahájena v říjnu slavnostním předáním putovního žezla na Koncertu pro stromy Nadace Partnerství. Zájem o účast v soutěži projevilo od únorového vyhlášení již několik měst. „Všem zájemcům o informace rádi zašleme interaktivní CD-ROM, kde najdou tipy i informace o tom, jaké aktivity lze v rámci kampaně uspořádat, jak je medializovat či koho zapojit,“ dodala Mirka Drobílková z nadace Partnerství a případné zájemce odkázala také na internetové stránky www.stromzivota.cz/mestostromu. O celoroční titul i šek v hodnotě 250 tisíc korun se mohou města ucházet až do 5. června.