Pietní akt zahájilo několik skladeb hraných Městskou hudbou Františka Kmocha, na které zatančily tři skupiny mažoretek. Starosta města Vít Rakušan a jeho zástupci Jan Pospíšil a Tomáš Růžička poté položili k pomníku podzimní kytici, stejně tak záhy učinili zástupci dalších zúčastněných složek.

Jako první promluvil mladý Ondřej Vokál řečený Vokin, vůdce 1. skautského střediska Kolín. „Nesprávné je dělat rozdíl mezi mravností velkou a malou, že se politik v zájmu státu nemusí a nemá ohlížet na mravní předpisy. Věc se má ve skutečnosti tak, že člověk, který například lže a podvádí v životě politickém, lže a podvádí také v životě osobním. A naopak – člověk slušný bude slušný vždy a ve všem. Bez všeobecného uznání mravních základů státu a politiky nelze spravovat žádný stát," vypůjčil si citaci z knihy Hovory s TGM od Karla Čapka.

„Tonejmenší, alezároveň nejdůležitější, co můžeme dnes my udělat, je, že si budeme tuto dobu připomínat, pamatovat si ji a budeme z ní čerpat sílu do všech dalších dob, které nás čekají. Během těchto dvaceti let demokracie a svobody se dařilo i nám, skautům," dodal vzápětí už za sebe a skauty.

Výsledky nedávných voleb ve své řeči zmínil také starosta města Kolína Vít Rakušan. „Totalita, ať má jakoukoliv barvu, je vždy nebezpečná. Je nutné, aby se mladá generace vzdělávala a věděla, co se kdy stalo v naší historii," vyzval.

Pietní setkání zakončila hymna hraná opět hudebníky Městské hudby Františka Kmocha.

Autor: Zdeněk Hejduk