„Pokud jde o úklid listí, provádí ho společně úsek čištění města a veřejné zeleně. Pro tuto činnost jsou k dispozici dva vozy, na něž byly nově zakoupeny dva průmyslové vysavače,“ vypočítává Suchomelová personální stav.

„AVE Kolín zajišťuje veškerý úklid tzn. i úklid listí v podzimních měsících na základě požadavků a objednávek města Kolín. Ze strany města je potřeba zvážit rozsah těchto objednaných služeb a podle možností rozsah služeb navýšit,“ pokračuje Suchomelová, která zároveň jménem společnosti velice oceňuje pomoc občanů města Kolín, kteří se starají o pozemky před svými domy a pomáhají s hrabáním listí v místech svého bydliště. „Technické i personální zázemí firmy je připraveno na maximální nasazení. Bylo zvykem, že se v minulých letech odváželo listí do pozdních odpoledních hodin, ale současné finanční podmínky města toto prostě neumožňují. I z tohoto důvodu se může zdát, že odvoz a likvidace listí z veřejných ploch a prostranství, probíhá pomaleji než v minulosti,“ zakončila vyjádření Suchomelová.

Včera však bylo náhle možné spatřit uklízecí čety v ulici Masarykova.