Svá vysvědčení si z rukou ředitele školy a starosty města Český Brod převzali ve slavnostně vyzdobené sokolovně absolventi liblické střední školy. Úspěšní maturanti mají za sebou čtyři roky studia a závěrečnou maturitní zkoušku. Právě oni byli podle dostupných informací ti poslední, kteří svou zkoušku z dospělosti skládaly „postaru“. Jejich následovníky by už měla čekat maturita státní.

Celkem 34 studentů liblické školy si v pátek z českobrodské sokolovny odneslo maturitní vysvědčení. Dva z toho si na svých formulářích mohou přečíst magickou formuli prospěl s vyznamenáním. „Jste náš první takový minimalistický ročník. Je vidět, že Vy, kteří jste u maturity uspěli, jste se na ni dobře připravili,“ pronesl při slavnosti směrem k absolventům ředitel školy František Janík.

Za znění studentské hymny Gaudeamus Igitur vstoupili absolventi dvou tříd letošního čtvrtého ročníku SOŠ Český Brod – Liblice do své pomyslné dospělosti. Ne však všichni. Osm spolužáků, kteří u maturity teď neuspěli, si na podzim ověří mezi mladými oblíbený slogan - hvězdy září v září.

Martin Šnajdr