Hejna komárů, které v teplém období roku připomínají černá mračna vznášející se nad Libickým luhem, který se rozpíná i na Kolínsko. Konkrétně tyto až hororové scenérie popisují obyvatelé Velkého Oseka, kteří s touto významnou přírodní lokalitou sousedí. Rádi by svůj problém začali řešit, ale právě význam a ochrana této národní přírodní rezervace, která je zároveň zařazena do evropské sítě Natura 2000, je na jednom z nejvyšších stupňů.

Kvůli zesilujícím hlasům nespokojených občanů sezval starosta Velkého Oseka Jiří Otta schůzi, kde se daná problematika měla začít řešit. „Obyvatelé se obrací na Velký Osek, aby jim s problémem nějak pomohl. Ovšem kvůli tomu, že se jedná o přísně chráněnou lokalitu, je těžké určit, kdo konkrétně by se o to měl starat,“ řekl starosta obce, který si na setkání pozval také Františka Retticha ze Státního zdravotního ústavu, který se problematikou komarů a jejich hubení zabývá již několik desítek let. A i on dal obci ohledně vážnosti situace za pravdu a přislíbil případnou pomoc.

Výsledkem celého jednání bylo nakonec to, že starosta osloví poslance parlamentu ČR Zdeňka Kotouše, který v dané lokalitě taktéž bydlí a problematiku dobře zná, aby získal od Ministerstva Životního prostředí jednoznačné vyjádření, kdo za situaci odpovídá a může jí řešit, popřípadě vyjednat potřebnou výjimku. „Naše obec je připravena na řešení v podobě ekologických hubících prostředků, které bychom aplikovali na přesně vyměřená místa, ale bez oficiálního svolení nemůžeme v takto chráněné oblasti zasahovat. Nechceme se dostat do konfliktu se zákonem,“ dodává Otta.

Správa Libického luhu spadá v současnosti pod chráněnou krajinou oblast Kokořínsko, jejíž zástupce se taktéž jednání zúčastnil. „Kdo může zásah povolit je zcela zřejmé podle znění zákona o ochraně přírody a krajiny - je to vláda České republiky, která uděluje výjimky ze zákazů v národních přírodních rezervacích,“ uvedl Ladislav Pořízek z CHKO Kokořínsko.

I přes výjimku by se to již letošní generace komárů netýkalo. Je zapotřebí pozorování. „Celý problém je ale trochu diskutabilní, protože velký výskyt komárů v okolí řek a podobných stanovišť je běžný,“ dodal Pořízek.