Dlouho očekávané setkání zástupců letiště a čtyř zástupců sdružení obyvatel okolních vesnic, jimž vadí hluk ze sportovních letadel, se uskutečnila na sklonku týdne. Výsledek je ale nevelký. „Schůzka se rozhodně nenesla v nepřátelském duchu, nicméně nedohodli jsme se v podstatě na ničem,“ shrnul Tomáš Kadlec, předseda nového občanského sdružení, v němž se spojili právě lidé, kteří by nad svými domovy měli rádi větší klid. V tom s ním souhlasí i vedoucí letového provozu Jaroslav Novák. „K ničemu konkrétnímu jsme se nedobrali,“ potvrdil a připomněl, že ze strany letiště nedochází k porušování žádného zákona.

Do celé záležitosti v této chvíli vstupuje fakt, o němž se do současné doby nehovořilo. Dosud se vše neslo v duchu střetu zájmu části obyvatel okolí a zájmů aktivit provozovaných na letišti. To však není ve vzduchu zcela svým pánem. Vzdušný prostor řídí ten, ke komu přísluší, což jsou v případě Letiště Kolín tři organizace. První je samo letiště (do 300 metrů nad zemí), druhou vojenské letiště Chotusice (nad 300 metrů) a třetí pak Letiště Ruzyně (nad 3000 metrů). Sdružení se za této situace rozhodlo pokračovat v petici a hledat další cesty řešení. „Budeme pokračovat jinými kroky, směřujícími do poslanecké sněmovny s cílem změny zákona,“ popsal za sdružení Tomáš Kadlec. Ten spolu s dalšími členy také naznačil, že podobné nesnáze v soužití letiště a obyvatel okolí se netýká jen kolínského aeroportu. Na sdružení, jež nese název Kolínsko, už se nakontaktovali například lidé, kteří řeší obdobný problém na Benešovsku.