Odpor proti aktivitám, provozovaným na letišti, jež leží na katastru sousední Pašinky, se tak z okolních vesnic rozšiřuje do největšího města regionu, kde signatáři petice doufají ve větší možnosti problém řešit.

„Město petici převzalo a nyní je třeba určit, jak na ni budeme reagovat. Prvními kroky patrně bude, že se obrátíme na hygienickou stanici a úřad pro civilní letectví,“ potvrdil místostarosta Roman Pekárek. „Pokud se zjistí, že hluk z letiště nepřekračuje současně platné normy, budeme od příslušných institucí chtít znát odpovědi na otázky typu, zda se nelétá víc, v jiných koridorech, jiných časech a podobně,“ dodal.

Jedním ze signatářů petice je i poslanec a kolínský radní Ondřej Plašil. Jeho postoj jako poslance i jako občana je podle jeho slov stejný. „Hluk z letiště je problém, který trvá už několik let. Obyvatelé lokalit kolem vodárny, U Jána, Na 15 kopách šílí, s tím se zkrátka musí něco dělat. Kolíňáky zatěžuje doprava, jsme rádi, že se konečně začalo pracovat na obchvatu, a teď je trápí zase letadla. Problém už přesáhl určitou mez, hluk má negativní dopad,“ řekl poslanec s tím, že je třeba najít kompromis, který by byl vyhovující pro obě strany, tedy jak pro občany žijící v okolí letiště, tak pro tam podnikající osoby a klienty, kteří jejich služby využívají. „Navíc původně bylo letiště koncipované na větroně. Povolený počet letů je ještě k tomu radikálně nižší, než kolik se jich uskutečňuje. Někdy lidé brání pokrokovým věcem, ale v tomto případě se jich musím zastat, protože hluk je skutečně obtěžuje,“ dodal Ondřej Plašil a upřesnil, že v nejbližších dnech by se mělo uskutečnit jednání městské rady za účasti zástupců letiště.