„Na rozdíl od cyklistů, motocyklů a nákladních aut nezakazuje značka vjezd osobním automobilům, autobusům nebo třeba traktorům. Přestože je jízda cyklistům po chodníku zakázána předpisem, nezbytná dodatková tabulka této kuriozitě přidává na důležitosti. Když už je tato zákazová značka umístěna na chodníku, proč tedy nezakazuje vjezd všem vozidlům v obou směrech? Proč není toto místo jednoduše označeno jako nadchod nebo stezka pro chodce, byť s dodatkovou tabulkou?“ ptal se prostřednictvím našeho deníku odboru dopravy městského úřadu čtenář Jaromír Skalník. „Přestože lávka není majetkem města, iniciovali jsme na základě podnětů občanů jednání,“ uvedl vedoucí odboru Jiří Jeřábek. A výsledkem je, že dopravní značka zmizela. Objevit by se zde vbrzku mělo nové dopravní značení.