Pro motoristy platí objížďka, chodci mají ztížený přístup na Kmochův ostrov. Vstup přes staveniště však bude zajištěn pomocí přechodových můstků, aby se třeba mámy s kočárky dostaly na lávku a po ní k novému dětskému hřišti otevřenému tento týden na ostrově. Jen v některých chvílích bude třeba posečkat, pokud například bude na trati právě pracovat těžká technika. Rekonstrukční práce, rozdělené původně na dvě etapy, začaly naráz, čímž je větší pravděpodobnost, že budou dříve u konce.