Chceme více demokracie

Shromáždění občanů a Občanského fóra Kolínska se sešlo na kolínském náměstí v počtu více než pět tisíc občanů. Tleskalo vystupujícím zástupcům OF, reprezentujícím všechny oblasti občanského života ve městě. Na tribuně u mikrofonu se pak vystřídaly téměř dvě desítky řečníků. Jejich rozmanité příspěvky měly tyto společné myšlenky: politické strany nepatří na pracoviště, Lidové milice je nutno zrušit úplně. Ve vládě musí být zastoupeny všechny strany. Shromáždění bylo zakončeno státní hymnou, kterou zazpívali všichni přítomní.

Generální stávka v Kolíně

Manifestační a symbolická stávka na podporu požadavků studentů a všech, kteří s nimi veřejně vystoupili, se konala v pondělí 27. listopadu na kolínském náměstí Obránců míru. Ke generální stávce se připojila většina pracujících našeho okresu. Každý vyjádřil svůj souhlas jinak. Někdo účastí na náměstí, jiný vyvěšením vlajky. Od dvanácti hodin se začalo kolínské náměstí naplňovat lidmi. Mnozí nesli nejrůznější hesla podporující například svobodné volby, socialismus a demokracii. Většina pracujících se rozhodla dvouhodinovou generální stávku napracovat tak, aby nebyla poškozena naše ekonomika.

Otevřený dopis učitelů LŠU Kolín

V posledních dnech jsem byli svědky neobyčejné mravní očisty našeho národa. Lidé vystupovali na pódium a začali opět po dvaceti letech mluvit pravdu. Bez frází. Česky. Hlásili se k humanitním ideálům našeho národa, nadšeně se připojovali k programu Občanského fóra. Ale proč mlčí naši kolegové ze základních škol, profesoři kolínských středních škol? Jak to, že nenásledují příklad svých kolegů z pražských vysokých a středních škol, kteří se za své studenty postavili hned v prvních dnech po masakru na Národní třídě? Vyjádřete svůj názor nahlas, aby se Vaši žáci za Vás nemuseli stydět.

Mimořádná schůze a usnesení

Současná politická situace v naší společnosti je velmi vážná. Ani my, členové 7. ZO Tesla Kolín, závod Týnec nad Labem, nestojíme stranou tomuto dění. Uvítali jsme a souhlasíme s rozhodnutím mimořádného zasedání ÚV KSČ a svolání mimořádného sjezdu KSČ a rovněž podporujeme složení předsednictva ÚV KSČ. V současné době je v naší společnosti mnoho důležitých otázek k řešení. Jsme pro cestu demokratizace společnosti, pro cestu svobodného rozhovoru. Rozhodně však tyto otázky nelze řešit takovým jednáním Občanského fóra, jakého jsme byli svědky prostřednictvím ČS televize.

OO–VB Kolín a současná situace

Vyjadřujeme plnou podporu politice nového předsednictva ÚV KSČ. Plně zastáváme stanovisko za zachování socialistického zřízení v naší republice, za spolupráci ve svazku se státy Varšavské smlouvy a RVHP. Nesouhlasíme s vystoupením Občanského fóra tak, jak jsme tomu byli svědky ve sdělovacích prostředcích, zejména v přímém přenosu z Československé televize z Letenské pláně, protože jejich slova o demokracii, svobodě, rovnoprávnosti a dialogu jsou pouze zastíracím manévrem. Občanské fórum neumožňuje vystoupení všech zástupců lidu nebo politických stran.