Přestože by se zpříjemnění si velkých veder dalo považovat za individuální potřebu, i město může pamatovat na své občany a ochladit asfaltovou výheň pokropením místních komunikací. Zdá se však, že hlavně poslední dobou je prakticky nemožné spatřit kropící auto a leckdo dokonce zapomněl, jak vypadá. Otázku, jaké podmínky musí nastat, aby se kropily silnice, zodpověděla Věra Suchomelová, jednatelka společnosti AVE Kolín: „Kropíme v případě velkých veder, kdy teplota vzduchu po několik dní přesahuje 30 stupňů Celsia.“

I když tyto teploty mohly být naměřeny, nebyla splněna další podmínka. „Pokud je počasí proměnlivé, kdy dva dny prší a dva dny je teplo, také nekropíme,“ dodává Věra Suchomelová. Zároveň říká, že zadavatelem prací je vždy město Kolín, a záleží tedy na něm, kdy kropení objedná. Vzhledem k tomu, že to je nad rámec rozpočtu, k tomu moc často nedochází. „Musíme vyčkat na zadání, nemůžeme kropit, jak se nám zachce,“ říká Věra Suchomelová. Navzdory všemu ale mohli obyvatelé Kolína vidět jediný kolínský kropící vůz v akci 27. srpna.

O tom, že to není ledajaký a tuctový kropící vůz, hovořila jednatelka AVE Kolín více: „Tento vůz je dokonce vybaven k tomu, aby napouštěl bazény. Kropicí mechanismus je možné vyměnit za nástroj k odhrabávání sněhu.“

V Českém Brodě je situace zcela odlišná. Milada Marková, zástupce ředitele technických služeb, považuje kropení silnic za zcela běžnou součást péče o město. „Kropíme ulice pouze v případě, že je teplota vyšší než 27 stupňů Celsia. Sice máme jen jeden kropicí vůz, ale na naše město s počtem sedm tisíc obyvatel to bohatě stačí,“ říká. Dále dodává, že během prázdnin se kropilo celkem osmkrát k plné spokojenosti všech.

Pracovník odboru rozvoje města Kostelce n. Č. l., který si nepřál být jmenován ani citován, odmítl podat jakékoliv informace. I tak vyšlo najevo, že kropení v Kostelci není obvyklé, pouze jako součást úklidu ulic. Přesto nechává prostor pro enormně vysoké teploty nad 30 stupňů Celsia a tvrdí, že by se pak spolupracovalo s hasiči. Zatím ale pro to nebyl důvod.

Jak říká Věra Suchomelová, kropení ulic je nad rámec rozpočtu a není tedy pravděpodobné, že by se situace měla jakkoliv měnit, leda by jej město častěji zadávalo a vyhradilo na něj další finanční prostředky.

Zřejmě i nadále zůstane kropení ulic jako poslední zbraň proti vedru, použitelná jen a pouze v případě krajní nouze.

Jakub Šťástka