Jak hodnotí z různých hledisek jednotlivé křižovatky redaktoři Kolínského deníku, policie, autoškoly a samotní řidiči? To se dozvíte na následujících řádcích. Pomozte s námi odhalit nedostatky na křižovatkách, po kterých denně jezdíte.

I/38 – Odbočka na Starý Kolín

POPIS MÍSTA: Odbočit z hlavního tahu I/38 směrem na Starý Kolín bývá v dopravní špičce nadlidský úkol. Přesto, že je křižovatka poměrně přehledná, trpí velmi hustým provozem.

NÁZOR DENÍKU: Silnice I/38 není na tomto úseku tak široká, aby umožnila bezpečné čekání na možnost odbočení. Navíc lidé často pozdě dávají světelné znamení. Poté už je krůček k nehodě.

NÁZOR FRANTIŠKA POSPÍŠILA Z POLICEJNÍ SKUPINY DOPR. NEHOD: Na této křižovatce došlo již k několika vážným dopravním nehodám. Jejich hlavní příčinou bývá skutečnost, že řidič, jedoucí ve směru od Kolína na Čáslav v koloně vozidel nedodrží bezpečnou vzdálenost za před ním jedoucími vozidly, a když pak některé z nich sníží rychlost jízdy , nebo zastaví před odbočením vlevo na obec Starý Kolín , dojde ke střetu obou vozidel. V horším případě řidič ve snaze zabránit dopravní nehodě strhne řízení vlevo do protisměru a dochází k těžkým dopravním nehodám – čelním střetům vozidel, které mívají zpravidla tragické následky. Ke zmenšení počtu dopravních nehod a jejich následků by zajisté přispělo vytvoření odbočovacího jízdního pruhu vlevo ve směru od Kolína na Starý Kolín.

NÁZOR IVANA VANÍČKA Z EURO AUTOŠKOLY: U této křižovatky ve směru na Starý Kolín je bohužel smutné, že šířka komunikace neumožňuje vytvořit řádný odbočovací pruh. Stačí, když řidič jedoucí od Kolína si nenajede při odbočení dostatečně vlevo ke středu vozovky, v protisměru se nenajde žádný slušný řidič, který umožní vozidlu dokončit odbočení a ve špičce je z toho dokonalá kolona. Možná by tuto situaci a celkovou plynulost provozu zlepšilo dopravní značení B34 (nejmenší vzdálenost mezi vozidly) v opačném směru a snížení rychlosti. Odbočujícím řidičům na Starý Kolín by potom stačilo přibrzdit a plynule odbočit hned za projíždějícím vozidlem. Tak snad jen pro ty, kteří zde pravidelně jezdí: Více sledovat provoz a dodržovat zásady bezpečné jízdy.

NÁZOR ŘIDIČE: Při velkém provozu je odbočení nemožné a ještě riskujete, že do vás někdo narazí zezadu.

Jaselská x Legerova x Žižkova

POPIS MÍSTA: Světelná křižovatka na kolínské dopravní tepně leží mezi velkým kruhovým objezdem a křižovatkou Modrý bod. Říká se jí také „u Bezovky.

NÁZOR DENÍKU: Při hustotě provozu lidé občas neodhadnou možnost odbočení vlevo a zůstanou „viset“ uprostřed křižovatky. Drobné karamboly zde bývaly na denním pořádku.

NÁZOR FRANTIŠKA POSPÍŠILA Z POLICEJNÍ SKUPINY DOPR. NEHOD: Jedná se největší světelnou křižovatku v našem teritoriu a je třeba říci, že tato křižovatka v nedávné době prošla velkou rekonstrukcí. Při této úpravě byl částečně změněno dopravně-technické provedení křižovatky, bylo upraveno vodorovné dopravní značení a vyměněna světelná signalizace, která je nyní spolehlivější a efektivnější. Optimalizace nastavení světelné signalizace měla značný vliv na před úpravou často vznikající dopravní zácpy, kdy kolony vozidel znemožňovaly průjezd městem. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu se po provedené rekonstrukci již nejedná o místo , kde by docházelo k závažnějším dopravním nehodám. Co by se křižovatce ovšem dalo vytknout je poměrně krátký úsek, ve kterém se ve směru od Kutné Hory dva jízdní pruhy dělí na tři a v němž dochází k dopravním nehodám v důsledku nedání přednosti v jízdě při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého.

NÁZOR IVANA VANÍČKA Z EURO AUTOŠKOLY: Zdánlivě složitá křižovatka je vcelku dobře značena a vzhledem k uspořádání jízdních pruhů, by zde kruhový objezd spíše vytvořil situaci složitější. Snad jen trochu chybí zelEná šipka k opuštění křižovatky při odbočení vlevo ve směru jízdy od Kouřimky na Čáslav – jsou zde hůře vidět protijedoucí vozidla a na hlavním tahu od Prahy by umístění alespoň optické brzdy v podobě vodorovného dopravního značení mohlo trochu přispět ke snížení rychlosti místo stíhání zeleného signálu. Vzkaz pro řidiče: Více sledovat dopravní značení, správně a včas se zařadit do jízdních pruhů před odbočením a nenajíždět do křižovatky plné aut, pokud nemůžeme pokračovat v jízdě. Často se pak v prostoru křižovatky rozjíždíme a v našem směru svítí červená. Přispějete tak k plynulejšímu provozu.

NÁZOR ŘIDIČE: Když fungují semafory, nemám zde problém, ale jakmile se vypnou, stává se křižovatka naprosto nepřehlednou.

Martin Petřík

Jiřina Holubová