II/125 x Veltruby

POPIS MÍSTA: Křižovatka typu „T“ se nachází na velmi frekventované trase mezi Velkým Osekem a kolínskou automobilkou. Odbočka na vedlejší silnici, která řidiče zavede do nedalekých Vetrub, však ve směru od Velkého Oseku takřka kopíruje pravý úhel a stává se tak pro řidiče ohrožením.

NÁZOR DENÍKU: Místo je známo pro svůj poměrně vysoký počet dopravních nehod. Nová silnice některé řidiče „motivuje“ k rychlé jízdě a pomalu odbočující vozidla se tak často stávají bezmocnými terči.

NÁZOR AUTOŠKOLY: Odbočka se nachází v mírné zatáčce, proto je důležité se před odbočováním pořádně rozhlédnout a počítat s tím, že bohužel ne všem řidičům něco říká maximální povolená rychlost.

NÁZOR ŘIDIČE: Při jízdě od Velkého Oseka láká rovinka ke svižné jízdě a prudká odbočka směrem na Veltruby se stává velmi nebezpečnou. Nechápu, proč na „zelené louce“ vznikla tak nepřehledná zatáčka.


Polepská x Polepy

POPIS MÍSTA: Jedna z kolínských výpadovek, která nás dovede buď do přilehlých Polep, nebo na silnici vedoucí okolo kolínského letiště. „Téčko“ se v době špičky stává místem s nepřetržitým provozem, přesto se nedá říci, že by zde docházelo k vážným nehodám. Ovšem v blízké budoucnosti se Kolíňáci s touto křižovatkou rozloučí, jelikož po dokončení obchvatu se odbočka přesune blíže směrem k nemocnici a tato bude uzavřena.

NÁZOR DENÍKU: I tato křižovatka pamatuje tragické smrtelné nehody, přesto se dá říci, že vážnější problémy i přes svou frekventovanost řidičům nezpůsobuje.

NÁZOR AUTOŠKOLY: Pro začínající řidiče zde může být problém s odbočením během hustého provozu, ale jinak zde žádný závažný nedostatek nenacházím.

NÁZOR ŘIDIČE: Se zmíněnou křižovatkou nemám v podstatě žádný zásadní problém. Ani ty fronty mi nijak nevadí.

Martin Petřík

Jiřina Holubová