Rorejcova x Duk. hrdinů x Pod hroby

POPIS MÍSTA: Křižovatka přímo u kolínského hlavního nádraží slouží kromě řidičů osobních aut také čilé autobusové dopravě.

NÁZOR DENÍKU: Místo s rušným provozem na první pohled nevypadá záludně, ale časté přecházení lidí mimo vyznačené přechody mohou řidičům přidat vrásky na čele.

NÁZOR AUTOŠKOLY: Důležité je se řídit značkami, které udávají hlavní a vedlejší silnice, popřípadě přilehlé zákazy vjezdu.

NÁZOR ŘIDIČE: Když přijíždím po hlavní silnici a chtěla bych odbočit vlevo, tak nevím, zda si mám dříve hlídat chodce, kteří se „courají“ hned po dvou širokých přechodech, nebo autobusy, které si najíždí přímo doprostřed křižovatky.

Pražská x Polit. vězňů x Sokolská

POPIS MÍSTA: Nestandardně vyhlížející křižovatka se nachází poblíž samotného srdce Kolína. Z hlavní silnice se zde odbočuje k bývalému pivovaru a také na Karlovo náměstí.

NÁZOR DENÍKU: Odbočení z vedlejších ulic je občas nadlidský úkol a lidé tak často raději volí cestu přes Kouřimskou ulici na „malý“ kruhový objezd.

NÁZOR AUTOŠKOLY: Důležité je si dobře najet do křižovatky, ale zároveň nebránit v provozu jiným vozům. Zvýšenou pozornost je třeba také dávat odjíždějícím autobusům z přilehlého ostrůvku.

NÁZOR ŘIDIČE: Křižovatka je svou velikostí nepřehledná. Nějaké jízdní pruhy zde pro řidiče často nejspíš vůbec neplatí.

Martin Petřík

Jiřina Holubová