„O prodejní výstavu je opět neuvěřitelný zájem a exponáty nám doslova mizí před očima, což nás velice těší,“ poznamenala hlavní organizátorka učitelka Marie Bílková stím, že výtěžek zvýstavy bude tradičně příspěvkem na žákovské soutěže a na den dětí. Výstava pokračuje i v úterý.