Řešení problému rodiny, kterou ohrožuje smečka psů, se komplikuje. „Nikdo s tím nic nedělá, vše je stále stejné. Nikoho případ nezajímá a nakonec psi někoho kousnou,“ říká dnes Otta Klouda. Situace trvá více než rok. „Soused našich mladých, František Starý, chová několik psů. Podle mého soudu jich má patrně osm,“ vylíčil před měsícem problém Otta Klouda. Psi přes oplocení vnikají na dvůr rodinného domu Lucie Palachové. „Mé dvě děti, dcera a syn, se bojí na dvorek vůbec vycházet. Hafani zde slídí a hledají potravu. Majitel jim nedává dostatek krmiva, proto si ho shání jinde,“ objasňuje Lucie Palachová, majitelka sousedního domu. „Jídla dávám svým psům samozřejmě dostatek. V minulosti utekl pouze jeden pes. A to, že utekl, není moje vina. Poplatky za ně městu hradím. Počin Otty Kloudy ve formě stížnosti se mi velice nelíbí,“ brání se majitel psů František Starý. Otta Klouda začal jednat. Podal stížnost na přestupkovou komisi Kouřimi. Odtud putovala do Kolína. Kolínská přestupková komise případ předala krajské veterinární správě, která zpracuje vyjádření. „Bez stanoviska z kraje nemůžeme v řešení případu dále pokračovat,“ vylíčila Jana Kramářová, vedoucí kolínské přestupkové komise.

Vyjádření krajské veterinární správy

Kontrolu na místě jsme provedli v loňském roce. Z místního šetření vyplynulo, že majitel psů porušil veterinární zákon. Konkrétně se jednalo o nezajištění vakcinace proti vzteklině. Majiteli psů byla uložena pokuta. O jak velkou částku se jedná upřesním pouze se souhlasem majitele psů. V těchto případech se ovšem jedná o částku nejvýše deset tisíc korun. V současné době je celý případ v šetření.

Jak šel čas?


19. září 2007 – František Starý obdržel vyrozumění o udělení pokuty.
21. února 2008 – Kontaktovali jsme městský úřad v Kouřimi. Františka Starého jsme k nám pozvali na doručenku.
13. března 2008 – Majitele psů Františka Starého jsme na tento termín pozvali k nám. Nedostavil se a ani nás jiným způsobem nekontaktoval. Proto jsme ho pozvali opětovně k dalšímu termínu. Nedostavení se v daném termínu nebo nekontaktování ze strany majitele psů lze omluvit pouze ze závažného důvodu. Jedním z nich je například nemoc, samozřejmě doložená dokladem o pracovní neschopnosti. Pokud se v následujícím termínu František Starý nedostaví a ani nás nekontaktuje, věc postoupí v řešení policií. Zdeněk Císař, ředitel Krajské veterinární správy.