Tato významná architektonická památka české gotiky je ceněna také jako jedinečný obrazový pramen týkající se středověké hudby – ve dvaceti čtyřech polích klenby kaple jsou vyobrazeni andělé hrající na dobové hudební nástroje. Nástěnná malba z počátku 15. století byla odkryta a zrestaurována v roce 2007.

Zásluhou občanského sdružení Památky pro život se této pozoruhodné kulturní památce dostává konečně pozornosti v podobě tištěného průvodce. Publikace „Kouřimská kaple sv. Kateřiny a její andělský chór“ bude obsahovat dvě části – kulturně-historický text Vladimíra Rišlinka s detailními fotografiemi a dále již zmíněné zvukové CD. Známý interpret historické a lidové hudby Josef Krček se svým souborem Chairé přiblíží posluchačům konkrétní dobové nástroje, vyobrazené na malbách kouřimské kaple v rukou andělů. Na nahrávce uslyšíme i soudobou hudbu a písně české gotiky.

Obohacením budou krátké úryvky ze středověké Legendy o svaté Kateřině v původním staročeském přepise v podání Alfréda Strejčka. Více informací na www.pamatkyprozivot.cz