Ulice Kolínská, Podskalí a Okružní jsou poslední ve věstě, kde ještě není kanalizace. Na její výstavbě se v těchto ulicích v současné době již pracuje. „Město bude do 30. listopadu letošního roku celé odkanalizované. Volné výusti budou všechny napojeny na centrální čistírnu odpadních vod, která je ve společném majetku Lonzy Biotec a města,“ nastínila starostka Kouřimi Zuzana Čiháková. Vedení města se podařilo získat od Ministerstva zemědělství dotaci převyšující šestimilionovou hranici na akci Kanalizace a čerpací stanice Kouřim. „Dotace nám byla přiznána 5. listopadu v loňském roce,“ upřesnila Čiháková. Padesáti procentní spoluúčast při výstavbě město řeší úvěrem, který bude po dobu 5 let splácet z Fondu financování investic a obnovy vodovodu a kanalizace, včetně přiváděcího řadu a staveb pro úpravu vody. Kouřimští obyvatelé mají pozitivní vztah k životnímu prostředí, proto tuto akci plně podporují. „To víte, že se na kanalizaci těším. Bude to úleva,“ podotkla důchodkyně bydlící v Kolínské ulici. „Město zafinancuje také přípojky k domům,“ doplnila starostka s tím, že legislativa Evropské unie ukládá dle čištění odpadních vod v aglomeracích nad 2 000 obyvatel do roku 2010. „Město Kouřim bude mít tento úkol již vyřešený, i když má 1826 obyvatel,“ upřesnila Čiháková.