„Se stavbou jsme začali na jaře na místě odstraněných zastaralých hal a skladů. Nová hala je dvouúrovňová - skladová část je vysoká 11 metrů, o 3 metry nižší je administrativně výrobní část,“ uvedl Josef Vavrouch, generální ředitel firmy. Celá hala zaujímá plochu 6 900 m2. Investice zahrnuje i obnovu vnitropodnikových komunikací a objektů souvisejících s halou, jako např. rekonstrukce systému vytápění sousedních objektů. Dosud největší jednorázovou investicí v existenci firmy bylo 300 milionů korun v roce 2005 na výstavbu administrativně výrobní haly, otevřené na podzim téhož roku. V současnosti zaměstnává společnost 420 lidí v České republice, dalších 120 v dceřiných společnostech v zahraničí.