Konárovice/ Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v Konárovicích. Hudba daleké budoucnosti? Nikoliv. „V současné době je již hotové výškové a polohové zaměření. Geologický průzkum nás ještě čeká,“ upřesnil starosta Konárovic Aleš Kratochvíl. Firma, která výstavbu bude provádět vzešla ze sedmi účastníků ve výběrovém řízení. „Předchozí zastupitelstvo nechalo vypracovat územní rozhodnutí. Výstavba je prioritou zastupitelů současných,“ doplnil Kratochvíl. Stavební povolení se podaří získat do konce srpna letošního roku. „Jakmile budeme mít stavební povolení, zažádáme o dotaci od ministerstva životního prostředí nebo z evropských fondů. A to ve výši sedmdesáti milionů korun,“ objasnil Kratochvíl. Následně po získání peněz již výstavbě čistírny odpadních vod, která vyroste v těsné blízkosti místní firmy zabývající se výrobou nábytku, a budování kanalizace po celé obci nebude stát nic v cestě. „Délka realizace výstavby je naplánovaná na šest měsíců. Je možné, že výstavbu provedeme ve dvou etapách. Vše se bude odvíjet od výše získané dotace,“ řekl Aleš Kratochvíl. Čistírna i kanalizace bude ve vlastnictví obce. „Z čistírny poputuje vyčištěná voda do Veletovského potoku a následně do Labe,“ nastínil budoucnost Kratochvíl s tím, že o plánované výstavbě již obyvatele Konárovic informovali. A právě místní na kanalizaci netrpělivě čekají. „Určitě ji uvítáme, protože to bude mnohem pohodlnější. Nyní splašky vyvážíme z žumpy fekálním vozem,“ řekla Zdeňka Pacovská.