Město rozkopané na každém rohu. Dlouhé kolony aut v objízdných trasách a naštvaní řidiči. To je klasický obrázek dnešního Kolína.

„Když se nic nedělá, je to špatně, když se začne opravovat, je to taky špatně,“ posteskl si vedoucí odboru dopravy Jiří Jeřábek. Dodal ovšem, že město „kope“ pouze v ulici Rimavské Soboty, kde se dělá mimo jiné kompletně nový povrch silnice a organizuje se parkování, a od pondělka 22. října by měla začít oprava v Kmochově ulici.

„Jsou k dispozici peníze, tak se začalo pracovat,“ dodal s tím, že další rekonstrukce, a tedy i následné uzavírky, jsou akcemi Středočeského kraje. Konkrétně se jedná o opravy hlavních tepen města, jako je Žižkova ulice, Veltrubská a Ovčárecká. „Proč se to musí, proboha, dělat všechno naráz? Absolutně není kde zaparkovat,“ nechal se slyšet řidič Adam Košťálek.

„Snažíme se co možná nejvíce stihnout do zimy, kdy by se práce mohly na dlouhou dobu kvůli mrazu zastavit, a žádáme všechny řidiče o shovívavost,“ uvedl mluvčí Středočeského kraje Martin Kupka.

Současné uzavírky a objízdné trasy v Kolíně

Žižkova ulice

Během pondělka 15. října začaly práce na rekonstrukci Žižkovy ulice. Kvůli dopravní obslužnosti nemocnice je rozdělená na tři etapy.

1) od křižovatky sJaselskou ulicí po okružní křižovatku poblíž gymnázia

2) od této křižovatky po křižovatku sJateční ulicí,

3) od této křižovatky po křižovatku se silnicí směrem na Polepy a Uhlířské Janovice.

První etapa potrvá do 30. října, druhá do 15. listopadu a třetí do 7. prosince.

Objížďková trasa vede od světelné křižovatky zvané u bývalé OVS po Jaselské ulici do Polepské a odtud na křižovatku směrem na Polepy. Platí obousměrně pro všechny etapy.

Ulice Rimavské Soboty

Aby toho nebylo málo, rozjela se počínaje 15. říjnem také oprava ulice Rimavské Soboty, Klenovecké a slepé části Masarykovy.

Ovčárecká ulice

Oprava Ovčárecké ulice, která je akcí Středočeského kraje, se uskuteční ve dvou etapách. První začala v pondělí 9. října a potrvá do konce měsíce. Objízdná trasa povede v první etapě pro vozidla do celkové hmotnosti šest tun po trase: na křižovatce ulic Ovčárecká a Na Louži, u Nového mostu vlevo, přes kruhový objezd, Tovární ulicí přes železniční přejezd na křižovatku s Třídvorskou a zde vlevo zpět na Ovčáreckou. Bude obousměrná stejně jako objízdná trasa pro vozidla nad šest tun, která budou jezdit přes obec Veltruby, po přeložce silnice II/125 směr Ovčáry a přes kruhový objezd u Ovčár. Uzavírka se dotkne i linkových autobusů a vozů Městské autobusové dopravy.

Jak budou autobusy jezdit?
I. etapa

autobusy městské hromadné dopravy – linky č.1,3,5, 6,7,10

- linka č. 1 zcentra města po Novém mostě vlevo po silnici II/125 (ul. Na Louži)

přes kruhový objezd na Jiráskově náměstí (tady náhradní zastávka „Jiráskovo

nám.“ ) a dále po místní komunikaci ul. Tovární přes žel. přejezd (trať ČD Kolín

– Nymburk) na křižovatku se silnicí II/322 ul. Třídvorská , tady vlevo a po silnici

II/322 ul. Třídvorská (tady náhradní zastávka Třídvorská – nadjezd) zpět

na silnici na silnici II/328 ul. Ovčárecká na trasu linky – zastávky Na Louži a

Tatradomy budou zrušeny a ostatní budou obsluhovány beze změny –

obousměrně.

- linka č.3 – zcentra města po Starém mostě , vul. A. Kaliny náhradní zastávka „Kino“- za zastávku „Jiráskovo nám.“ přes kruhový objezd po silnici II/125 – ul. Veltrubská tady náhradní zastávka „Veltrubská“ před křižovatkou sMK ul. Okružní a dále po trase (ul. Okružní) beze změny . Budou zrušeny zastávky Tovární, Hřbitovní, Tatradomy, Říční, Třídvorská a Vinice. Možno použít náhradní zastávky linky č. 1 „ Třídvorská nadjezd“ - obousměrně.

- linka č.5 – zcentra města přes Starý most , použije náhradní zastávku linky č.3

„Kino“- přes kruhový objezd vpravo po místní komunikaci ul. Tovární a dále přes

žel. přejezd (trať ČD Kolín – Nymburk) na křižovatku se silnicí II/322 ul.

Třídvorská tady vpravo směr SPEL. Budou zrušeny zastávky Zimní stadion,

U Borků, Sadová, U Hřbitova a Soja – obousměrně.

- linka č. 6 – pojede jako linka č.1

- linka č. 7 – pojede jako linka č.1 a 6

- linka č. 10 – pojede jako linka č. 1,6,7

autobusy veřejné linkové dopravy:

linka č. 230021,230022,2230023,230024,230026,230027,270010, 270026

č. 240041,240056,610600,620960 a 650380 pojedou po objízdné trase -

na křižovatce silnic II/328 (ul. Ovčárecká ) a II/125 (ul. Na Louži) u Nového mostu

vlevo , po silnici II/125 ul. Na Louži přes kruhový objezd a dále po místní

komunikaci ul. Tovární přes žel. přejezd (trať ČD Kolín – Nymburk) na

křižovatku se silnicí II/322 )ul. Třídvorská, tady vlevo a po silnici II/322 zpět na

silnici na silnici II/328 ul. Ovčárecká . Autobusová zastávka „ Kolín, Na Louži“

( 6. ZŠ) bude přemístěna do ul. Na Louži cca 50m od světelné křižovatky u nového

mostu.

II. etapa

autobusy městské hromadné dopravy – linky č. 9 a 10

- linka č. 9- Pojede po trase zNového mostu po silnici II/328 – ul. Ovčárecká,

vlevo po místní komunikaci ul. Sadová a zpět na trasu linky ul. Veltrubská –

zastávka „Na Louži I. „ bude nahrazena zastávkou „ Na Louži“ -obousměrně

- linka č. 10 - Pouze spoje, kterých se dotkne uzavírka ul. Na Louži pojedou po trase zTPCA na silnici II/328 ul. Ovčárecká odbočí vpravo po místní komunikaci ul. Okružní, dále vlevo po silnici II/125 – ul. Veltrubská na zastávku „ Zálabská lékárnaZastávka „ Na Louži“ pro ně bude zrušena.

autobusy veřejné linkové dopravy: linka č.230028 pojede po silnici II/328

ul. Ovčárecká – vlevo po místní komunikaci ul. Okružní a zpět na trasu linky

do ul. Veltrubská – zastávka „ Na Louži“ v ul. Veltrubské bude přemístěna na

do ul. Ovčárecké na zastávku „Na Louži“.