Pro žáky 9. ročníků pak byla připravena neméně zajímavá přednáška a různých zdrojích energie, jejich výhodách a nevýhodách, hovořilo se o módních úsporných žárovkách i cenách ropy.