Z dvorů nevyjedou

„Kdyby nám alespoň něco řekli předem, ale nikdo nic netušil. Výjezd ze dvora je rozkopaný a kdo nemá vyloženě terénní auto, ven se prostě nedostane,“ prohlásil obyvatel jednoho z domů.

A proč práce stojí, když původní termín ukončení rekonstrukčních prací zněl 20. dubna? „Během oprav jsme přišli na to, že stav kanalizace a vodovodu v této ulici je havarijní a potrubí bude nutné oproti původním předpokladům vyměnit,“ uvedl Martin Jírovský z odboru regionálního rozvoje kolínské radnice, který má uvedenou rekonstrukci na starosti.

Čeká se na řízení

Důvodem přerušení prací je fakt, že zatím nebyla vybrána firma, která výměnu kanalizace a vodovodu provede. Musí se počkat na výsledek výběrového řízení, které se koná dnes. „Vítězná firma se ihned pustí do rekonstrukce,“ slíbil Martin Jírovský.

A jak se úřad staví k výtkám, že lidé nebyli o pozastavení prací předem informováni? „Jsem přesvědčen, že tato informace byla s dostatečným předstihem dána na vědomí formou veřejné vyhlášky,“ řekl Martin Jírovský.

Na výsledek dnešního výběrového řízení musejí počkat rozzlobení obyvatelé kolínské Kmochovy ulice, kteří nemohou vyjet ze dvorů se svými auty. Komunikace je totiž rozkopaná a v pracích zatím nikdo nepokračuje. „Pod povrchem jsme našli vodovodní a kanalizační potrubí v havarijním stavu. Bude se muset opravit, ačkoliv tato akce nebyla původně v plánu. Proto také muselo být vypsáno nové výběrové řízení na dodavatelskou firmu,“ zmínil Martin Jírovský z odboru regionálního rozvoje kolínského městského úřadu.

„Nikdo nám nedal předem vědět, takže naše auta zůstala uvězněná v parkovacím dvoře a kdybychom chtěli někam jet, kvůli rozkopané ulici nemůžeme,“ mračil se jeden z obyvatel, který si nepřál uvést své jméno. Podle Martina Jírovského však o uzavírce ulice, stejně jako o přerušení prací, byli obyvatelé včas informováni. „Jsem přesvědčen, že vše bylo včas oznámeno formou veřejné vyhlášky,“ nepochybuje Jírovský.

Jakým způsobem se mohou obyvatelé domoci nápravy situace? „Pokud nás někdo osloví, určitě bude dodavatelská firma schopna zajistit dočasné překlenutí rozkopané části ulice, aby mohla vozidla vyjet,“ uvedl Jírovský. Ani toto řešení však není bez komplikací. Je třeba oslovit v rámci kontrolního dne kolegu, který má konkrétně tento úsek oprav na starosti. Ten je však bohužel v současnosti ve stavu nemocných,“ dodal Jírovský.