Prosincové stání u Vrchního soudu v Praze završilo po více než pěti letech spor města a občanského sdružení, vzniklého z původních členů Městské hudby Františka Kmocha, kteří z orchestru odešli a doposud hrají pod názvem Kmochova hudba Kolín. Zaměnitelnost názvů obou orchestrů a otázka, kdo je vlastně nositelem odkazu historické Kmochovy hudby, se stala předmětem sporu, který se několik let doslova vlekl.

„Vrchní soud v Praze potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, tedy že do 30 dnů od právní moci rozsudku, musí občanské sdružení Kmochova hudba Kolín změnit název tak, aby neobsahovala slova Kmochova, hudba ani Kolín a změnu oznámit ministerstvu vnitra,“ reprodukoval rozsudek právní zástupce města Milan Janoušek. Kmochova hudba Kolín, tedy sedmdesátičlenný orchestr působící jako občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou od roku 2003, bude muset také uhradit soudní náklady, což je dohromady kolem 40 tisíc korun.

„Zatím jsme rozsudek neobdrželi,“ řekl včera předseda správní rady o.s. Kmochova hudba Kolín Zdeněk Jírek. Návrhy, jak jinak by se orchestr mohl jmenovat, podle jeho slov zatím mezi hudebníky nepadly. „V lednu budeme mít valnou hromadu, kde situaci probereme a poté podnikneme další kroky,“ řekl Zdeněk Jírek.

Spor de facto dvou Kmochových hudeb začal už v létě 2003, kdy město odvolalo dosavadního kapelníka nejznámější české dechovky Petra Stříšku a uměleckého vedoucího Miloše Glose. Jako oficiální důvod radnice uvedla snahu o zlepšení ekonomické situace orchestru, zprůhlednění hospodaření a lepší komunikaci mezi radnicí a hudebním tělesem.

Na začátku září přišel tehdejší starosta Miroslav Kaisler s vedoucí odboru školství, kultury a sportu Danou Bošinovou představit kapele nového kapelníka Ivana Fišera, současně šéfa Kolínské filharmonie. Hudebníci se sice posadili na svá stálá místa, ale řada z nich přišla bez hudebních nástrojů. Po přestřelkové výměně názorů se necelá padesátka z celkem šedesáti členů MHFK zvedla a opustila zkoušku. Ačkoli si vedení města zprvu myslelo, že se hudebníci po čase vrátí, nestalo se. Založili pod vedením odvolaného kapelníka občanské sdružení Kmochova Hudba Kolín a otevřeným dopisem požádali zastupitelstvo o převedení majetku Městské hudby Františka Kmocha do její správy. „My jsme nositelem a pokračovatelem tradice Františka Kmocha,“ tvrdili jako jeden hlas a hned se pustili do koncertování.

Městská hudba Františka Kmocha prošla personální rekonstrukcí, byly to krušné chvíle, chyběli muzikanti i nástroje, ale i ona se pomalu vrátila ke své práci. „Vrátili se muzikanti, kteří kapelu kdysi opustili, přišlo pár nových členů, několik jich hostuje z filharmonie,“ mohl před Vánoci roku 2003 konstatovat dirigent tehdejší nový Ivan Fišer (dnes městský orchestr nově vede dirigent René Hönig).

Na slavném Kmochově Kolíně následujícího roku se už MHFK skvěla v plné parádě, Kmochova Hudba Kolín se zde neobjevila. Jak pořadatelé, tak zástupci kapely tvrdili, že na vině je druhá strana. Na podzim 2004 se začalo poprvé veřejně mluvit o tom, že město podá na Kmochovu hudbu Kolín kvůli užití jména Františka Kmocha v názvu orchestru, na což má radnice chráněná práva pro své hudební těleso. „Žaloba je výsledek dlouhých tahanic. Rozhodli jsme se k tomuto kroku po neúspěšných pokusech o smír a o zamezení neoprávněného užívání ochranné známky,“ uvedl tehdejší místostarosta, dnes tajemník Jiří Krumich.

První líčení u Krajského soudu v Praze se konalo 17. ledna 2005. Zde se případ odročoval, líčení přesouvala, předvolávali se noví a noví svědci, město muselo prokazovat, že je skutečně nositelem tradice Kmochovy hudby, což znamenalo dohledávání listin od doby kolem roku 1920, kdy původní sokolská Kmochova hudba přecházela pod město a tak dále. Před stolici Vrchního soudu v Praze se případ dostal po odvolání KHK.