Kdo tak smí činit? Město Kolín soudí, že je to právě ono, protože má pro název Městská hudba Františka Kmocha chráněná práva a užitím Kmochova jména vnázvu druhého hudebního tělesa dochází kporušení těchto práv. Dnes by měl soud vyslechnout dalšího svědka, kterým je Dana Bošinová, někdejší vedoucí odboru školství, kultury a sportu.

Jak celý spor začal? Vlétě 2003 město odvolalo dosavadního kapelníka nejznámější české dechovky Petra Stříšku a uměleckého vedoucího Miloše Glose. Jako oficiální důvod radnice uvedla snahu o zlepšení ekonomické situace orchestru, zprůhlednění hospodaření a lepší komunikaci mezi radnicí a hudebním tělesem. Na začátku září přišel tehdejší starosta Miroslav Kaisler svedoucí odboru školství, kultury a sportu Danou Bošinovou představit kapele nového kapelníka Ivana Fišera, současně šéfa Kolínské filharmonie. Hudebníci se sice posadili na svá stálá místa, ale řada z nich přišla bez hudebních nástrojů. Po přestřelkové výměně názorů se necelá padesátka zcelkem šedesáti členů Městské hudba Františka Kmocha zvedla a opustila zkoušku. Ačkoli si vedení města zprvu myslelo, že se hudebníci po čase vrátí, nestalo se. Založili pod vedením odvolaného kapelníka občanské sdružení Kmochova Hudba Kolín a otevřeným dopisem požádali zastupitelstvo o převedení majetku Městské hudby Františka Kmocha do její správy.

„My jsme nositelem a pokračovatelem tradice Františka Kmocha,“ tvrdili jako jeden hlas a hned se pustili do koncertování. Městská hudba Františka Kmocha prošla personální rekonstrukcí a i ona se pomalu vrátila ke své práci. "Vrátili se muzikanti, kteří kapelu kdysi opustili, přišlo pár nových členů, několik jich hostuje z filharmonie. Stav zatím není úplně stabilizovaný, ale orchestr je schopný koncertovat," konstatoval před Vánoci roku 2003 dirigent Ivan Fišer.

Na slavném Kmochově Kolíně následujícího roku se už MHFK skvěla vplné parádě, Kmochova Hudba Kolín se zde neobjevila. Jak pořadatelé, tak zástupci kapely tvrdili, že na vině je druhá strana. Na podzim 2004 se začalo poprvé veřejně mluvit o tom, že město podá na Kmochovu hudbu Kolín kvůli užití jména Františka Kmocha vnázvu orchestru, na což má radnice chráněná práva pro své hudební těleso. "Žaloba je výsledek dlouhých tahanic. Rozhodli jsme se k tomuto kroku po neúspěšných pokusech o smír a o zamezení neoprávněného užívání ochranné známky," uvedl tehdejší místostarosta, dnes tajemník Jiří Krumich. Na 17. ledna 2005 bylo svoláno první líčení u Krajského soudu vPraze. Ten jej smnoha odklady projednává až dosud, tedy už téměř tři roky.

Zda v pátek padne konečně rozsudek, není zcela jasné. Soudní pře se totiž posunula do další roviny. Město bude muset prokázat, že je skutečně nositelem tradice Kmochovy hudby, což znamená dohledávání listin od doby kolem roku 1920, kdy původní sokolská Kmochova hudba přecházela pod křídla města. Soud chce znát, zda pod nimi bez přerušení dodnes zůstala.

Dalším požadavkem soudu je, aby město prokázalo, že původní členové MHFK, kteří po svém odchodu ztohoto městského orchestru vytvořili Kmochovu hudbu Kolín, věděli, že město má na název ochrannou známku. Ktomu by měla být jako svědek předvolána právě tehdejší vedoucí odboru školství, kultury a sportu.