„Procedura udělování mimořádného spolkového uznání je z objektivních důvodů zdlouhavá. Navíc jde o posmrtnou poctu, proto se slavnostní ceremoniál uskutečnil až po Slavíkově úmrtí. Po usnesení spolkové obce z loňského září navrhl Oldřich Novotný veřejné uznání in memoriam předat rodině pozůstalých na letošním 48. ročníku. Slavnostní obřad byl sestaven s festivalovou produkční Kmochova Kolína Janou Homolkovou,“ uvedl předseda Spolkové rady Aleš Zahajský s tím, že ceremoniál veřejné pocty Spolkové rady se tak poprvé uskutečnil na veřejném prostranství, a tak se ho mohlo zúčastnit několik tisíc lidí. Minulé ceremoniály se konaly v kulturním domě nebo v divadle, a byly tak omezeny kapacitou jejich sálu.

Ceremoniál v úvodu nedělního monstrkoncertu moderovala Pavlína Filipovská ve spolupráci s hercem Petrem Vondráčkem. Certifikát in memoriam na pódiu na Karlově náměstí podepsali za městskou obec Vít Rakušan a Jan Pospíšil a za spolkovou obec Aleš Zahajský a Josef Těsitel. Listinu pozůstalým předal zakladatel pocty Ivan Adamec. Od něho ji převzala manželka Alena Slavíková v doprovodu synů Jaroslava Slavíka a Stanislava Slavíka. Od redakční rady městské encyklopedie Kolínské pojmy obdržela Slavíkova rodina mimořádné vydání IV. dílu se zapracováním pojmu Slavík Stanislav (1928 - 2005).

„Organizátoři festivalu, představitelé města a spolkoví činovníci tak konečně společně ocenili jeho životní dílo, které Kolínu přineslo největší ohlas ve světě. Učitel Stanislav Slavík vyzdvihl Kmochův odkaz dalším lidem. Jeho věhlasné dílo se už během jeho života stalo obrovskou tradicí a obecním bohatstvím Kolína. On sám byl uznávanou veřejnou autoritou, kterou vzhledem k jeho přílišné skromnosti veřejnost dosud patřičně nedocenila. Nebylo dobře, že jeho záslužný čin byl ve stínu věhlasného kapelníka nebo jeho následovníků v čele Městské hudby. Stanislav Slavík svým festivalovým rozjezdem ovlivnil několik kolínských generací. Z jeho příkladného počinu může Kolín těžit i nadále,“ shrnul Aleš Zahajský.