Celý případ začal v roce 2004 zmíněným chybným parkováním. „O exekuci jsem se dozvěděla čirou náhodou vloni. Upozornil mě na to jeden ze známých, takže jsem se hned šla podívat na internet. Od exekutorského úřadu jsem se následně dozvěděla, že jde o dvě exekuce a na jaké částky,“ popisuje Ludmila Karásková s tím, že poté se ihned obrátila na právničku.

Ta jí poradila napsat odvolání. „Jenže já oficiálně stále nic nevěděla. Až letos po novém roce přišlo nařízení exekuce na byt a veškerý movitý majetek. Naštěstí jsem měla nejen výpis z účtu, z něhož jsem pokuty platila, ale našla jsem i složenky, takže jsem mohla zkontrolovat i variabilní symboly,“ říká. „Následně přišlo vyrozumění o stažení exekuce na 300 korun, ale ani slůvko o nákladech řízení, které bych tedy teoreticky měla platit já. Jsem tedy v situaci, kdy mám stále exekuci na byt, který nemohu prodat či zastavit oproti půjčce, a ještě mi hrozí platba 20 tisíc,“ hněvá se Ludmila Karásková, podle jejíhož názoru je chyba v pracovnici na finančním odboru.

Starosta Jiří Buřič, který se Ludmile Karáskové za městský úřad veřejně omluvil prostřednictvím televizní reportáže, uvádí, že celá záležitost je nyní věcí dalšího jednání mezi právním zástupcem města a tím, kdo uplatňuje náhrady. „Mám pocit, že při chybě, která se stala na městském úřadě, jsou soudní poplatky a náklady s tím spojené spíše na naší straně. Je to ale samozřejmě otázkou výkladu práva,“ řekl Deníku. „Po výzvě prostřednictví právní zástupkyně paní Karáskové náš právní zástupce udělal veškeré kroky k tomu, aby byla exekuce zastavena. Druhý fakt je, že paní Karásková udělala jeden přestupek, nezaplatila pokutu. Udělala druhý přestupek a opět nezaplatila a i po upomínkách nechala celou věc spát. Až poté poslala bankovním převodem úhradu na město,“ připomíná, ale zároveň připouští, že platba nebyla vinou nedostatku na finančním odboru zaznamenána, a tím pádem putoval případ Ludmila Karáskové jako případ dlužníka do vymáhacího procesu.

„Pokud jsou na straně paní Karáskové ztráty, mám za to, že je nebude hradit, ale počkejme si, jak to dopadne, nemohu předjímat, co soud dělá a jakým způsobem žádá náhradu výkonů,“ uvedl starosta.

Opatření, které město po zkušenostech s neoprávněnou exekucí na majetek Ludmily Karáskové učinilo, by podle starosty Jiřího Buřiče mělo vyloučit další takovou chybu.

„Bylo to dáno tím, že město užívalo několik účtů a nemělo zvlášť vedené pokuty. Ty byly evidovány na jiném místě než likvidace v pokladním styku. Tam došlo k nedopatření,“ připouští starosta Buřič s tím, že vlastní přestupek byl v daném roce řešen městskou policií a odborem dopravy a vlastní finanční likvidace na finančním odboru, na jiném úseku. „Nedošlo tam k předání informace. Nevidím to ale jako pochybení konkrétního pracovníka, ale spíše jako vinu složitého systému, kdy se eviduje úkon na straně jedné a finanční likvidování zase úplně jinde,“ říká.

Problémy se tak neobjevily pouze u Karáskové. Před časem řešil náš Deník případ jiné ženy, která se do redakce dostavila s útržkem od zaplacené složenky v ruce a téměř se slzami v očích. I ona byla vedena jako dlužník. K podobným případům mohlo docházet u pokut udělených zhruba v letech 2003 až 2005. „Dnes po změně starého složitého systému už by se něco takového teoreticky nemělo stát,“ ujistil starosta.